Olkiluoto 3:n avaaminen on osittain Lappeenrannan teknillisen yliopiston käsissä — yliopistossa testataan ydinvoimalan turvallisuusjärjestelmää

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kampuksella sijaitsee koelaitteisto, jota vastaavaa ei löydy koko Euroopasta.

Minna Mänttäri

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinvoimatekniikan mallinnuksen professori Juhani Hyvärinen sanoo, että  uuden vaimennusjärjestelmän turvallisuuden varmistaminen on merkittävä turvallisuusseikka.
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinvoimatekniikan mallinnuksen professori Juhani Hyvärinen sanoo, että uuden vaimennusjärjestelmän turvallisuuden varmistaminen on merkittävä turvallisuusseikka.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) testataan järjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa ydinvoimalaitos Olkiluoto 3:n turvallisuus.

Olkiluoto 3 on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden aikana. Uutta voimalaitosta on testattu käyttöönottoon jo yli vuoden ajan. Testauksessa yhden reaktorin putkilinjaston todettiin värähtelevän liikaa. Tämän seurauksena reaktorin lähelle asennetaan värähtelyä vaimentava järjestelmä. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on saanut toimeksiannon uuden vaimennusjärjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi.

— Tämä on merkittävä turvallisuusseikka, joka pitää ratkaista ennen voimalaitoksen käynnistystä, sanoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinvoimatekniikan mallinnuksen professori Juhani Hyvärinen.

Yliopiston tutkimusryhmän tehtävänä on varmistaa värähtelyjärjestelmän turvallisuus tämän vuoden loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Olkiluoto 3:n avaaminen on osittain yliopiston käsissä.

— Siinä mielessä kyllä, että nämä asiat on selvitettävä, ennen kuin laitos voidaan avata. Toisaalta laitoksella pitää vielä testata yhtä ja toista arkisempaakin, ennen kuin ydinvoimala voidaan käynnistää.

Onnettomuustilanteissa ydinreaktoreiden vesikierron varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Vettä on kaikissa olosuhteissa pystyttävä kierrättämään reaktorin suojarakennuksesta takaisin reaktoriin, jotta reaktoria pystytään jäähdyttämään.

— Teemme mallikokeita ja varmistamme, että vedenkierto toimii, vaikka putkilinjasto syystä tai toisesta vaurioituisi, Hyvärinen sanoo.

Yliopiston kampuksella sijaitsee vaativaan turvallisuustutkimukseen soveltuva koelaitteisto, jolla asiaa testataan. Lappeenrannassa sijaitseekin Euroopan mittakaavassa poikkeuksellinen ydinvoiman tutkimuskeskus.

— Näitä testejä ei olisi mahdollista tehdä missään muussa tutkimuslaitoksessa Euroopassa. Meillä on paitsi laitteistot, myös tarvittava osaaminen, Hyvärinen sanoo.