Savitaipaleen tilinpäätös jäi lähes 158 000 euroa pakkaselle

Sekä verotulot että valtionosuudet laskivat. Kunnan väkiluku väheni vuoden aikana 50 henkilöllä.

Kai Skyttä

Savitaipaleen torinkulmalla oli viime vuonna entistä hiljaisempaa, sillä kunnan väkiluku jatkoi laskuaan. Myös kunnan verotulot vähenivät ja tilinpäätös jäi alijäämäiseksi. Arkistokuva joulukuulta 2018.
Savitaipaleen torinkulmalla oli viime vuonna entistä hiljaisempaa, sillä kunnan väkiluku jatkoi laskuaan. Myös kunnan verotulot vähenivät ja tilinpäätös jäi alijäämäiseksi. Arkistokuva joulukuulta 2018.

Vuosi 2018 sujui Savitaipaleen kuntatalouden osalta alavireisesti. Tilikauden tulos jäi lähes 158 000 euroa miinukselle.

Vuoden 2018 talousarviota laadittaessa kunnassa osattiin odottaa vaikeuksia ja talousarviosta tehtiin 0,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Verotulot laskivatkin 1,5 ja valtionosuudet 1,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kunnan lainamäärä oli viime vuoden lopussa noin 7,6 miljoonaa euroa, eli runsaat 2 200 euroa asukasta kohden. Vuonna 2017 asukaskohtainen lainataakka oli 76 euroa keveämpi.

Savitaipaleen väkiluku väheni vuoden 2018 aikana 50 henkilöllä. Muuttovirta kuntaan ja kunnasta pois on tasapainossa, mutta kuolleita oli vanhusvoittoisessa kunnassa huomattavasti syntyneitä enemmän.

Toiminnasta saatavien tuottojen ja kulujen erotus eli toimintakate oli —22,6 miljoonaa euroa, ja se väheni edellisvuodesta runsaat 62 000 euroa. Toimintatuotoilla katettiin 21,3 prosenttia toimintakuluista. Viime vuoden investointimenot olivat Savitaipaleella kokonaisuudessaan runsaat 1,7 miljoonaa euroa.