Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi Imatralla — Viime vuonna ilmoituksia tehtiin yhteensä 735

Raimo Eerola

Lastensuojeluilmoitukset ovat kasvussa Imatralla.
Lastensuojeluilmoitukset ovat kasvussa Imatralla.

Imatralla tehtiin viime vuoden aikana yhteensä 735 lastensuojeluilmoitusta. Ilmoitusten määrä on kasvussa, sillä edellisenä vuonna niitä tehtiin 623 kappaletta, ja vuonna 2015 535 kappaletta. Myös lasten määrä, joista ilmoitukset on tehty, kasvoi. Ilmoitus tehtiin viime vuonna 482:sta lapsesta, kun se edellisenä vuonna tehtiin vain 362:sta lapsesta.

Lasten ja nuorten, sekä varhaiskasvatuspalvelujen päällikkö Minna Leinonen selittää raportissaan kasvaneita lukuja sillä, että ilmoituskynnys on matala, joka osaltaan vähentää lastensuojelullisten toimenpiteiden syntymistä.

Päihteiden käyttö ja erilaiset mielenterveydelliset syyt ovat yhä nuorempien lasten ilmoituksen taustalla. Imatralla on näkyvissä myös ilmiö, jossa nuori tai perhe on jo hakeutunut itse avun piiriin, mutta lastensuojeluilmoitus tehdään ikään kuin varmuuden vuoksi.

Luvut käyvät ilmi Imatran kaupungin alustavasta tilinpäätöksestä.