Poliisien suuri työmäärä hidastaa rikosten tutkintaa Etelä-Karjalassa – Kenttätyö kiinnostaa nuoria poliiseja tutkintaa enemmän

Rikosten tutkinnat pidentyvät ja selvitettyjen rikosten määrä laskee Etelä-Karjalassa. Tilannetta pyritään parantamaan siirtämällä rikostutkintoja muualle ja virkoja tänne.

Mika Strandén

Nuoret poliisit työllistyvät ennemmin kenttätyöhön kuin rikostutkintaan. Arkistokuva.
Nuoret poliisit työllistyvät ennemmin kenttätyöhön kuin rikostutkintaan. Arkistokuva.

Suuri työmäärä haittaa rikosten tutkintoja Etelä-Karjalassa.

Esimerkiksi Lappeenrannassa väkivaltarikosten tutkinta-aika kasvoi viime vuonna yli 60 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Asia selviää Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tuoreista tilastoista.

Rikoskomisario Juha Junkkari on huolestunut avointen rikosasioiden määrän kasvusta.

– Etelä-Karjalassa on myös tapahtunut rikoksia suhteellisesti paljon verrattuna muuhun Kaakkois-Suomeen, Junkkari sanoo.

Erityisen heikosti Etelä-Karjalassa selviävät niin sanotut pimeät rikokset. Ne ovat rikoksia, joissa rikoksen uhri ei osaa kertoa tekijää eikä epäilty ole jäänyt kiinni saman tien tekopaikalla. Poliisille ei ole tullut muutakaan tietoa tekijästä.

Viime vuonna pimeistä rikoksista selvitettiin 17,2 prosenttia, kun vuonna 2017 niistä selvitettiin 27,2 prosenttia.

Omaisuusrikokset ovat tyypillisiä pimeitä rikoksia. Esimerkiksi polkupyörävarkaudesta on harvoin valvontatallenteita tai silminnäkijöitä, jolloin se kirjataan poliisin järjestelmään pimeänä.

Pimeät rikokset ovat toissijaisia

Poliisin tietoon tulee myös paljon rikoksia, joiden osapuolet ovat poliisin tiedossa ilmoituksentekohetkellä. Rikoksen tekijä on havaittu tai saatu kiinni itse teossa.

Nämä niin kutsutut selvät rikokset työllistävät poliisin täysin.

– Kätemme ovat täynnä niiden kirjaamisessa, esitutkinnoissa ja syyteharkintaan saattamisissa, Junkkari toteaa.

Tällöin pimeille rikoksille jää vähemmän aikaa ja niiden selvitystaso laskee.

– Jos rikosilmoituksen tekohetkellä ei ole tietoa tekijästä eikä poliisilla aikaa selvitystyöhön, on hyvin todennäköistä, että rikos jää pimeäksi.

Työvoimaa sinne, missä on tarvetta

Kaakkois-Suomen poliisissa on ryhdytty toimenpiteisiin, jotta rikoksia saataisiin selvitettyä paremmin. Työmäärän tasaamiseksi Etelä-Karjalan rikoksia on siirretty muualle Kaakkois-Suomeen tutkittavaksi.

Poliisin virkoja on myös kohdennettu uudelleen Etelä-Karjalaan, kun se on ollut mahdollista. Tätä tullaan jatkamaan.

– Kun virka vapautuu jossain luonnollisen poistuman kautta, mietimme missä on kaikkein suurin tarve, Junkkari kertoo.

Uusien työntekijöiden palkkaus riippuu poliisilaitoksen rahatilanteesta. Valvonta- ja hälytystehtävissä toimivien poliisien määrä on ensisijainen, kun taas rikostutkijat tulevat tärkeysjärjestyksessä toisina.

– Kenttätyössä pitää olla riittävä määrä työntekijöitä, jotta kiireiset hälytystehtävät pystytään hoitamaan, Junkkari painottaa.

Tutkinta ei houkuttele nuoria

Kun nuoret poliisit valmistuu poliisikoulusta, hän haluaa yleensä kenttätyöhön rikostutkinnan sijaan. Juha Junkkari on huomannut tämän Kaakkois-Suomen poliisille tulevista työhakemuksista.

Juha Junkkari pitää tätä ongelmana, jonka taustalla on tutkinnan kova työkuorma.

– On tietysti kentälläkin vuoroja, joissa on kova työtahti, mutta tutkinnassa se on jatkuvaa, Junkkari sanoo

Kohtuullisemman kuormituksen vuoksi Junkkari toivoo, että tutkintaan saataisiin riittävä määrä työntekijöitä.

– Myös palkkauksen pitäisi lisätä tutkinnan houkuttelevuutta.

Luetuimmat