Omistajaohjausta vastaan niskuroivia Lappeenrannan valtuutettuja voi uhata ääritapauksessa jopa erottaminen epäluottamuksen takia

Tikun nokkaan joutuivat kolme keskustan valtuutettua Ari Torniainen etunenässä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkolan (sd.) mukaan kaupunki ei lähde noitavainoihin, vaan haluaa Kuntaliitosta toimintaohjeet uuteen tilanteeseen.

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston ja Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Ari Torniainen (kesk.) on yksi tikun nokkaan otetuista valtuutetuista.
Lappeenrannan kaupunginvaltuuston ja Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Ari Torniainen (kesk.) on yksi tikun nokkaan otetuista valtuutetuista.

Lappeenrannan kaupungin keittämä soppa omistajaohjauksen antamisesta maakuntavaltuutetuille sakenee.

Kuntaliiton mukaan omistajaohjaus on niin vahva väline, että ääritapauksessa niskuroijat voi vaikka epäluottamuksen perusteella erottaa.

Yleisellä tasolla pyydämme nuotitusta. Ei ole tarkoitus mihinkään noitavainoon lähteä. — Risto Kakkola


Maakuntavaltuustossa kaupunginvaltuuston ja maakuntavaltuuston puheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.) sekä valtuutetut Jari Karhu (kesk.) ja Karoliina Ahtiainen (kesk.) eivät kaupungin näkemyksen mukaan noudattaneet kaupungin antamaa omistajaohjausta.


Valtuutettujen olisi pitänyt huolehtia maakuntavaltuustossa, että kaupungin maksuosuutta Etelä-Karjalan liitolle olisi pienennetty 48 000 eurolla. Tuolloin maksuosuus olisi vastannut kaupungin omaan talousarvioon varattua summaa.


Kaupunginhallitus päätti pyytää Kuntaliitosta ohjeet siitä, miten tällaisissa tapauksissa on syytä toimia. Ohjeita odotellaan.

Kaupunki opettelee omistajaohjauksen käyttöä

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Risto Kakkolan (sd.) mukaan kaupunki haluaa selvittää omistajaohjauksen pelisäännöt.


— Yleisellä tasolla pyydämme nuotitusta. Ei ole tarkoitus mihinkään noitavainoon lähteä. Tämä on meillä nyt ensimmäinen kerta, kuin tätä omistajaohjausta on näin käytetty.

Niina Villman

Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Risto Kakkolan (sd.) mukaan enemmänkin halutaan selvittää omistajaohjauksen käyttöä kuin langettaa sanktioita.
Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Risto Kakkolan (sd.) mukaan enemmänkin halutaan selvittää omistajaohjauksen käyttöä kuin langettaa sanktioita.

Kakkolan mukaan kaupunginhallituksessa ei ole keskusteltu mahdollisista kurinpitotoimista.

Epäluottamus voi johtaa erottamiseen

Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntaliitosta toteaa yleisellä tasolla, että ohjeita tulee noudattaa tai esittää hyvät perustelut, miksi se ei ole ollut mahdollista.

— Jos ohjeita ei noudata, kaupunginvaltuusto voi arvioida, onko edellytyksiä selvittää, nauttivatko nämä kaupungin valitsemat valtuutetut edelleen valtuuston luottamusta. Jos eivät nauti, tilanne voi johtaa heidän erottamiseen.

Kaupungin näkökulma parhaasta voi kuitenkin olla erilainen kuin kuntayhtymän näkökulma samaan asiaan.

Maakuntavaltuutettuja voi ohjata, keskeisimmillä vaikuttajapaikoilla olevia maakuntahallituksen jäseniä ei

Monosen mukaan epäluottamus voi kohdistua vain niihin toimielinten jäseniin, jotka se on valinnut, kuten maakuntaliiton valtuustoon. Sen sijaan maakuntahallitukseen ohjausvalta ei ulotu.

Kuntayhtymien valtuustojen jäsenten yksi viiteryhmä on oma poliittinen ryhmä koko kuntayhtymän alueella.


— Nimenomaan kuntayhtymien kohdalla tämä on erittäin monitahoinen kysymys. Kuntayhteistyössä vaikuttamisen paikat ovat valmisteluvaiheessa, ei niinkään maakuntavaltuuston kokouksissa.

Julkisoikeuden professori ihmettelee omistajaohjauksen ulottamista kuntayhtymiin


Julkisoikeuden professori emeritus Teuvo Pohjolainen näkee asian toisin kuin Kuntaliiton Kirsii Mononen.

— Lähtökohta on se, että kuntayhtymien valtuutetut ovat luottamushenkilöitä, jotka tekevät päätöksensä itsenäisesti siitä huolimatta, että kunta on heidät valinnut. Pidän aika erikoisena, että maakuntaliiton valtuustoon pyrittäisiin kohdistamaan tällainen omistajaohjaus.

Pohjolaisen mukaan on ymmärrettävää, että kunta keskustelee valtuutettujen kanssa siitä, miten kannattaa menetellä.

— Mutta kurinpitotoimilla valtuutettuja ei voi pakottaa toimimaan ohjeiden mukaan. Eri asia on kuntayhtiöt, joihin edustajat valitaan ajamaan kunnan etua. Silloin on luonnollista, että kunta voi määrittää, miten niissä toimitaan.


Fakta: Kyse on 48 000 eurosta

Janne Lehtonen

Lappeenrannan päättäjien keskuudessa kuohuu 48 000 euron takia. 
Lappeenrannan päättäjien keskuudessa kuohuu 48 000 euron takia. 

Kaupunginhallitus määrää omistajaohjauksena, että Lappeenrannan kaupungin valitsemien luottamushenkilöiden maakuntaliitossa tulee Lappeenrannan konserniohjeiden mukaisesti esittää liiton talousarvioon muutosta, jossa kuntien maksuosuuksia pienennetään siten, että Lappeenrannan maksuosuus on 1 208 000 euroa. Maksuosuuden pitäisi vastata kaupungin talousarvioon varaamaa summaa.

Maakuntaliiton valtuustossa kolme valtuutettua ei noudattanut ohjeistusta. Maksuosuudeksi tuli 48 000 euroa kaupungin esittämää suurempi summa.

Kaupunginhallitus päätti pyytää valtuutetuilta kirjallisen selvityksen asiasta.

Kaupunginhallitus jätti saamansa selvityksen pöydälle. Hallitus päätti pyytää Kuntaliitosta ohjeet, miten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee menetellä luottamustehtävässään tai virkatoimessa, kun kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto on antanut kaupunginvaltuuston päättämien konserniohjeiden perusteella omistajaohjauslinjauksen yksittäiseen asiaan.