Lappeenranta hakee valituslupaa palomiesten työaikakiistassa — Kaikki maan pelastusjohtajat ja Kunnallinen työmarkkinalaitos pyysivät Lappeenrantaa valittamaan

Kaupunginhallitus ei hyväksy hovioikeuden tuomiota, jonka mukaan sivutoimisten palomiesten varallaolo oli työaikaa.

Niina Villman

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen 26 sivutoimista palomiestä ja Lappeenrannan kaupunki ova eri mieltä siitä, pidetäänkö palomiesten varallaoloaikaa työaikana ja pitääkö siitä maksaa normaalin työajan mukainen palkka.
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen 26 sivutoimista palomiestä ja Lappeenrannan kaupunki ova eri mieltä siitä, pidetäänkö palomiesten varallaoloaikaa työaikana ja pitääkö siitä maksaa normaalin työajan mukainen palkka.

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti maanantaina hakea korkeimmalta oikeudelta valituslupaa sivutoimisten palomiesten varallaoloa koskevaan Itä-Suomen hovioikeuden tuomioon. Hovioikeus oli kumonnut käräjäoikeuden tuomion Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen 26 palomiehen ja Lappeenrannan kaupungin palkkaetua koskevassa kiistassa.

Hovioikeus katsoi, että palomiesten varallaoloaika on normaaliin palkkaan oikeuttavaa työaikaa. Palomiehet perustelivat, että varallaolijoille määrätty viiden minuutin jatkuva lähtövalmius pakotti heidät olemaan työnantajan käytettävissä varallaoloaikana.

Vaadittujen saatavien kokonaismäärä on 2,2 miljoonaa euroa.

Suomessa menossa useita varallaoloriitoja eri aloilla

Kaupungin mukaan Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kaikki Suomen pelastusjohtajat ovat pyytäneet, että Lappeenrannan kaupunki hakee valituslupaa. Valituslupaa voi perustella ennakkopäätösperusteella, purkuperusteella ja painava syy -perusteella.

Kaupunki katsoo, että hovioikeuden tuomion mukaan työntekijälle pitää maksaa palkka ajalta, jona hän nukkuu kotona omassa vuoteessaan. Tämän lisäksi hovioikeuden tuomiossa on virheellisyyksiä ja väärinkäsityksiä.

Kaupunki toteaa, että Suomessa on tällä hetkellä vireillä useita varallaoloriidoiksi kutsuttuja oikeustapauksia, joista tämä on yksi. Varallaoloa on lukuisilla työelämän aloilla, minkä takia asialla on erittäin suuri yhteiskunnallinen intressi.

Jos hovioikeuden tuomio jää voimaan, asia palaa käräjäoikeuteen palkkavaatimusten käsittelyn jatkamista varten.