Luumäen talous jäi plussan puolelle — Viime vuoden tilikauden tulos oli 840 000 euroa ylijäämäinen, tulosta selittävät erityisesti kertaluontoiset tulot

Suurin yksittäinen investointi oli Taavetin päiväkodin rakentaminen.

Matti Riihelä

Luumäen kunnan tilikauden tulos oli viime vuodelta noin 840 000 euroa ylijäämäinen. Arkistokuva.
Luumäen kunnan tilikauden tulos oli viime vuodelta noin 840 000 euroa ylijäämäinen. Arkistokuva.

Yhteisöverotuotto sekä kertaluontoiset tulot palauttivat Luumäen kunnan talouden positiiviselle uralle. Luumäen kunnan vuoden 2017 tilikauden tulos oli noin 840 000 euroa ylijäämäinen.

— Tilikauden tulos oli paljon odotettua positiivisempi, kertoo kunnan hallintojohtaja Helena Metsämuuronen.

Talousarvioon verrattuna ero onkin huomattava. Luumäki hyväksyi vuodelle 2017 talousarvion, jonka tuloksen arvioitiin olevan vain noin 10 000 euroa ylijäämäinen. Positiivista tulosta selittävät ennen kaikkea kertaluontoiset tulot, kuten myyntivoitot kunnan sijoituksista. Kunnan sijoituksia purettiin Taavetin päiväkoti-investoinnin takia.

Yhteisöverotuotto kasvoi

Verotuloja Luumäen kunta sai yhteensä noin 17,3 miljoonaa euroa. Se on vajaat 200 000 euroa enemmän kuin mitä talousarviossa summan arvioitiin olevan. Kasvua tuli noin 1,1 prosenttia. Tulosta selittää ennen kaikkea yhteisöverotuotto, jota Luumäki sai odotettua enemmän. Vuoden 2017 talousarviossa yhteisöverotuoton arvioitiin olevan 1,95 miljoonaa euroa. Toteutunut yhteisöverotuotto oli kuitenkin 2,2 miljoonaa euroa eli noin 250 000 euroa ennakoitua enemmän.

Sen sijaan kunnan tuloverotuotto jäi hieman talousarviossa arvioitua pienemmäksi. Kunnallisvero tuotti yhteensä noin 13,6 miljoonaa euroa, joka oli 0,56% arvioitua vähemmän.

Päiväkoti isoin investointi

Luumäen kunnan saamat valtionosuudet olivat ennakoitua suuremmat. Talousarviossa niihin varattiin noin 11,8 miljoonaa euroa, kun toteutunut summa oli noin 12,0 miljoonaa euroa.

Luumäen isoin yksittäinen investointi viime vuonna oli Taavetin päiväkodin rakentaminen, johon meni rahaa noin 1,4 miljoonaa euroa. Kaikkiaan kunta investoi viime vuonna yhteensä 3,6 miljoonalla eurolla.

Luumäki onnistui myös pienentämään toimintakulujaan noin 135 000 euroa siitä, mitä sen arveltiin talousarviossa olevan.

— Kulukuri on pitänyt, Metsämuuronen sanoo.

Vuonna 2016 Luumäen tilinpäätös oli pahasti miinuksella. Silloin tilikauden lopullinen alijäämä oli noin 1,1 miljoonaa euroa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset