Pien-Saimaan kunto on parantunut hiljalleen viime vuosina — Huonoimmillaan järven tila 1970—1980-luvuilla sekä 2010-luvun alussa

Pien-Saimaan tutkimukset ja raportit vuosikymmenien ajalta on koottu yhteen paikkaan. Ne löytyvät piensaimaa.fi -sivustolta.

Mika Strandén

Pien-Saimaan tilanne on nyt valoisampi kuin 2010-luvun alussa.
Pien-Saimaan tilanne on nyt valoisampi kuin 2010-luvun alussa.

Pien-Saimaan vedenlaadussa on koettu vuosikymmenien aikana nousuja sekä laskuja. Nyt on menossa nousukausi, joka näyttäisi jatkuvan edelleen.

Pien-Saimaa on tällä hetkellä laadukkaammassa kunnossa kuin 2010-luvun alussa. Tämä käy ilmi vedenlaadun vuosikymmeniä kestäneestä seurannasta.

Pien-Saimaa.fi -verkkosivuilla on julkaistu raportti. Se kertoo vedenlaadun kehityksen vuodesta 1987, jolloin vesialueella alkoivat säännölliset vedenlaadun mittaukset.

Raportti käy läpi myös lukuisan määrän tutkimuksia ja kunnostustoimia, joita Pien-Saimaalla on tehty viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Haitta-aineet vähentyneet, nousu pysähtynyt tai vaihtelu tasaantunut

Pien-Saimaan vedenlaatu oli huonoimmillaan 1970—1980-luvuilla  sekä 2010-luvun alussa. Viimeisten viiden vuoden aikana vedenlaatu on parantunut.

Jossain haitta-aineiden pitoisuudet ovat laskeneet, toisaalla pitoisuuksien vaihtelu on tasaantunut tai pitoisuuksien nousu on pysähtynyt.

Vedenlaatu vaihtelee suuresti eri puolilla Pien-Saimaata, ja samalla paikalla voi myös esiintyä vaihtelua.

Maavesi mennyt eteenpäin

Kunnostustoimet näyttävät vaikuttavan myönteisesti Maavedellä. Siellä veden ravinnepitoisuus, sameus sekä kiintoaine- ja lehtivihreäpitoisuus ovat pienentyneet. Samalla näkösyvyys on kasvanut.

Lavikanlahdessa avovesikauden aikainen vedenlaatu näyttää kohentuneen hiljalleen koko 2000-luvun ajan. Kohentuminen näkyy kokonaisravinteiden määrässä, kiintoainepitoisuudessa ja sameudessa.

Happi lisääntynyt Sunisenselällä ja Piiluvanselällä

Jokilahdella ja Koneenselällä ravinnepitoisuudet ja lehtivihreän määrä ovat pienentyneet vuoden 2011 jälkeen. Lisäksi kemiallinen hapenkulutus (COD) ja väriluku ovat hieman laskeneet ja tasoittuneet.

Sunisenselällä ja Piiluvanselällä happipitoisuus on parantunut, mutta väriluku ja kemiallinen hapenkulutus ovat kasvaneet.

Taipalsaarentien itäpuolisen Pien-Saimaan laatu on selvästi parempi ja laadun vaihtelu vähäisempi kuin tien länsipuolella.

Pien-Saimaan yhteenvetoraportti löytyy täältä.

Luetuimmat