Yrittäjä maksoi lappeenrantalaisen yhtiön tililtä yli 43 000 euroa itselleen ja entiselle yhtiökumppanilleen — Yhtiö haettiin konkurssiin

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut yhtiönsä tililtä varoja itselleen ja entiselle yhtiökumppanilleen siirtäneen lappeenrantalaismiehen 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen velallisen epärehellisyydestä.

Yhtiön tililtä oli siirretty tilikausien 2012 ja 2013 yhteensä yli 43 000 euroa miehelle itselleen tämän entiselle yhtiökumppanille. Yhtiö asetettiin konkurssiin vuonna 2013.

Mies väitti oikeudessa, että kyseessä olivat palkkaennakot. Oikeus kuitenkin katsoi, että kyse oli osakeyhtiölain vastaisista osakaslainoista. Nostoja ei ollut kirjattu kirjanpitoon palkkatileille, eikä niistä ollut maksettu palkkojen sivukuluja.

Oikeus katsoi nostojen oleellisesti pahentaneen yhtiön maksukyvyttömyyttä. Oikeuden mielestä miehellä oli velvollisuus seurata yrityksen kirjanpitoa ja sen taloudellista tilaa ja kehitystä.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi oikeus velvoitti miehen maksamaan maksamattomia työeläkemaksuja ja veroja yhteensä noin 19 000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Siihen voi hakea valituslupaa hovioikeudesta.