Lappeenrannan Pikisaaren viimeinen rakentamaton alue alkaa täyttyä, YIT: Tarkoitus tehdä talo per vuosi tai edetä sitäkin nopeammin

Valmisteilla olevassa kaavamuutoksessa matalien kerrostalojen sijaan rantaan rakennetaan viisikerroksisia.

Lappeenrannan Pikisaaren viimeinen rakentamaton alue alkaa täyttyä, YIT: Tarkoitus tehdä talo per vuosi tai edetä sitäkin nopeammin

Lappeenrannan Pikisaaren viimeiselle rakentamattomalle alueelle tulee kerrostalotyömaa ehkä vielä kuluvan vuoden aikana.

Rakennusliike YIT:n aluepäällikkö Jussi Koskela kertoo, että jos asemakaavamuutoshakemus etenee pikaisesti, aloittaa YIT rakentamisen Pikisaaressa tänä vuonna.

— Jos asunnoille on oikein hyvin kysyntää, on tarkoitus tehdä talo per vuosi tai edetä sitäkin nopeammin.

Kaavamuutoksella ei juuri muuteta alueen rakennusoikeutta, vaan parannetaan kaavan toteutettavuutta. — Matti Veijovuori

YIT aloittaisi rakentamisen näillä näkymin jollakin rantaa lähellä olevista tonteista.

Maan omistaa vielä UPM, jonka kanssa YIT jätti kaksi vuotta sitten kaavamuutoshakemuksen. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi keskiviikkona asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen, josta on neuvoteltu UPM:n kanssa.

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori kertoo, että asemakaavaluonnos on valmisteilla ja että se tulee keväällä nähtäville.

— Kaavamuutoksella ei juuri muuteta alueen rakennusoikeutta, vaan parannetaan kaavan toteutettavuutta, selvittää Veijovuori.

Kaupunki pyrkii korkeatasoiseen, viimeisteltyyn kaupunkikuvaan ja ympäristöön alueella.

Rantavyöhyke jää kokonaan yleiseen käyttöön ja sen läpi kulkeva kevyen liikenteen yhteys säilyy.

Korkeampia mutta vähemmän

Voimassa olevassa kaavassa alueelle tulisi 16 eri rakennusta. Näistä Pikisaarenkadun lähellä olevat olisivat 4 — 5-kerroksisia ja rannan puoleiset 2 — 3-kerroksisia. Rakennusoikeutta on runsaat 17 000 kerrosneliömetriä.

Asemakaavahakemuksessa YIT ja UPM esittävät suurempia taloja, joita olisi vastaavasti vähemmän. Alueelle tulisi kahdeksan viisikerroksista taloa.

YIT:n Jussi Koskela luonnehtii tulevaa kaavaa aiempaa nykyaikaisemmaksi ja rakennusliikkeen kannalta helpommin toteutettavaksi.

Mika Strandén

Kerrostalojen välissä näkyy rakentamaton maa-alue, jonka puhdistamisen kustannusten jakamisesta Lappeenrannan kaupunki sekä energiayhtitö ja UPM sopivat jo aiemmin riitansa. Alueen kallion säilymisestäkin nousi häly. Kuva on otettu toukokuussa 2014.
Kerrostalojen välissä näkyy rakentamaton maa-alue, jonka puhdistamisen kustannusten jakamisesta Lappeenrannan kaupunki sekä energiayhtitö ja UPM sopivat jo aiemmin riitansa. Alueen kallion säilymisestäkin nousi häly. Kuva on otettu toukokuussa 2014.

Pilaantuneet maat syyniin

Kaupungin ja UPM:n sopimus määrittelee myös sen, miten on toimittava entisen teollisuusalueen pilaantuneen maaperän kanssa.

Sopimuksessa todetaan, että rantavyöhyke on kunnostettu vuonna 2002 ja 2010 vaatimusten mukaiseen lähivirkistysaluekäyttöön.

ELY -keskus on antanut vuonna 2011 alueen kunnostamisesta päätöksen, jota on noudatettava. Vuonna 2011 otettujen näytteiden perusteella muutamassa kohtaa maaperässä oli koholla olevia öljyhiilivety-, kupari-, lyijy-, antimoni-, sinkki- sekä dioksiini- ja furaanipitoisuuksia.

Koko Pikisaaren alue on UPM:n lakimiehen Kirsti Pekkalan mukaan kunnostettu vuonna 2002. Rakennettavan alueen lopullinen kunnostus ja täyttö tehdään rakentamisen yhteydessä.

— Kun YIT kaivaa alueella, niin aistinvaraisesti tarkastellaan maa-ainesta. Jos syntyy epäilys haitta-aineista, otetaan näytteet, tutkitaan ja tehdään jatkotoimet, selvittää Pekkala sovittua.

Skanska myi tontin Valiotalolle

Pikisaaressa on tällä hetkellä tämän rakentamattoman alueen lisäksi enää yksi rakentamaton tontti Rantakadun ja Pikisaarenkadun kulmassa.

Skanska myi tontin alkuvuodesta pääasiassa Etelä-Savossa toimivalle, vuonna 2010 perustetulle Valiotalolle.

Tontille kaavailtu kuusikerroksinen 33 asunnon talo on ennakkomarkkinoinnissa.