Tilaajalle

Kaupunki lykkää Joutsenon Ravikankaan hakkuita, mutta syynä on ennemmin lupabyrokratia kuin lintujen pesimäajan kunnioittaminen — ”Meille tuli tietoon uusia asioita”

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri otti yhteyttä kaupunkiin vedoten, ettei alueella toteutettaisi kesähakkuita. Kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen vahvistaa, että hakkuita on lykätty. Lykkäämisen syynä ovat kuitenkin ennemmin maisematyöluvan hakuun liittyvät tekijät kuin luonnonsuojelu.

Kai Skyttä

Luontojärjestöt ja kaupungit ovat riidelleet metsänhakkuista useaan otteeseen. Arkistokuva.
Luontojärjestöt ja kaupungit ovat riidelleet metsänhakkuista useaan otteeseen. Arkistokuva.

Lappeenrannan kaupunki lykkää Joutsenon Ravikankaalle suunniteltuja metsänhakkuita.

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri otti yhteyttä kaupunkiin vedoten, ettei alueella toteutettaisi hakkuita lintujen pesimäaikaan.

Hakkuita oli suunniteltu toukokuuksi noin 20 hehtaarin alueelle, ja niistä suurin osa oli harvennushakkuita. Avohakkuita oli suunnitelmassa jonkin verran, kuvailee Ravikankaalla käynyt Martti Karhu Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiristä.

Kaupungin suunnitelmat kuitenkin Karhun yllätykseksi muuttuivat.
— Kaupungin metsätalouspäällikkö Anni Särkelä kertoi minulle, että hakkuita ei tehdäkään kesällä, vaikka niin oli alun perin suunnitteilla. En tiedä, mistä tämä mielenmuutos tuli. Olemmehan toki vedonneet kaupunkiin jo aiempina vuosina. Olimme valmiita radikaaleihinkin toimenpiteisiin hakkuiden perumiseksi, Karhu sanoo.