Joutsenon seurakunta lomauttaa henkilöstönsä kolmeksi viikoksi — irtisanomisia ei ole tulossa

Yt-neuvottelujen tuloksena myös toimintamäärärahoja leikataan. Toiminnan ytimen luvataan säilyvän.

Kai Skyttä

Joutsenon seurakunnan säästötarve supistaa toimintaa mutta ei johda irtisanomisiin.
Joutsenon seurakunnan säästötarve supistaa toimintaa mutta ei johda irtisanomisiin.

Joutsenon seurakunta lomauttaa kaikki palkkalistoillaan olevat työntekijänsä kolmen viikon ajaksi. Lomautusten avulla seurakunta säästää henkilöstömenoistaan noin 26 000 euroa.

Maanantaina päättyneissä yt-neuvotteluissa Joutsenon seurakunnan menokehystä leikattiin 85 000 eurolla. Menojen karsimisen taustalla on Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulojen heikkeneminen viime vuosina. Kokonaisuutena seurakuntayhtymä hakee yhteensä noin 800 000 euron säästöjä seurakunnista ja yhteisiltä työaloilta.

Eniten Joutsenossa supistuivat toimintamäärärahat. 52 000 euron vähennys näkyy toiminnassa, mutta toiminnan ytimen arvioidaan säilyvän.

Tilojen vuokrauksesta ulkopuolisille pyritään saamaan 7 000 euron verran lisätuloa.

Luvut täsmentyvät lähiviikkoina, sillä Joutsenon seurakunnan budjettien valmistelu jatkuu vielä. Henkilöstömenoista ei kuitenkaan leikata enempää kuin kolmen viikon lomautuksia vastaava summa.

Joutsenon seurakunnan kirkkoherran, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan ja työyksikön työntekijöiden käymä kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu oli luonteeltaan valmistelevaa työskentelyä. Päätökset tehdään Joutsenon seurakunnan ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamuselimissä.