Naapuritontille suunniteltu 7-kerroksinen talo uhkaa varjostaa leikkipaikan Lappeenrannan ydinkeskustassa

Lappeenrannan torin laidalla sijaitsevan Rakuunaheikin asukkaat pitävät työväentalon tontin uudisrakennusta liian korkeana.

Arkkitehtitoimisto Ark´idea Oy

Lappeenrannan työväentalon paikalle kauppatorin laidalle nousee uusi liike-, asuin- ja toimistotalo.
Lappeenrannan työväentalon paikalle kauppatorin laidalle nousee uusi liike-, asuin- ja toimistotalo.

Lappeenrannan työväentalon paikalle tulevan uudisrakennuksen seitsemäs kerros harmittaa naapuritalon asukkaita. Asukkaat pelkäävät, että sisäpiha leikkipaikkoineen ja oleskelualueineen jää uuden talon varjoon.

Kauppatorin laidalle, Snellmaninkadun ja Oksasenkadun kulmassa olevalle tontille saa kaavamuutoksen mukaan rakentaa 6—7-kerroksisen asuin, liike- ja toimistorakennuksen.

Tontin rakennusoikeus lisääntyy 2 640 kerrosneliömetristä 5 750 neliöön eli yli 3 000 neliötä. Uusia asuntoja tulee noin 70.

Kaupungin mukaan uudisrakennuksen räystäslinja on naapuritalon, asunto-osakeyhtiö Rakuunaheikin kanssa samalla tasolla. Seitsemäs kerros on sisäänvedetty. Sen pinta-alaa on luonnosvaiheesta pienennetty 310 neliöön.

Ylimmän kerroksen pinta-ala jää 37 prosenttiin 2.—6. kerrosten pinta-alasta.
Talon korkeutta on pyritty säätelemään myös sillä, että ilmanvaihtokanavahuoneet on määrätty sijoitettavaksi kerroksiin.

Rakuunaheikissä ilmanvaihtokoneet ovat katolla, ja uudisrakennuksen ylimmän kerroksen katto jää likimain samalle tasolle niiden kanssa.

Etelä-Karjalan museo kiinnitti kaavasta antamassaan lausunnossa huomiota kaupungin muuttuvaan siluettiin Saimaalta nähtynä. Museon mukaan rakennuksen Snellmanin kadun puoleisen osan porrastamista Valtakadun suuntaan kannattaisi vielä miettiä. Kaavaehdotuksessa Kinnusen talo jää museon mukaan pahasti uudisrakennuksen varjoon.

Nuolesta vetämällä saa näkyiin nykyisen työväentalon tai havainnekuvan tontille suunnitellusta 6—7-kerroksisesta liike-, asuin ja toimistotalosta.

Kaavamuutoksen kohteena olevalla tontilla sijaitsee vuonna 1982 valmistunut Lappeenrannan Työväentalo, joka puretaan pois. Tontin omistaa Lappeenrannan Työväenyhdistys ry.

Uudisrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee pääosin liiketiloja ja ylemmäs asuin- ja liiketiloja sekä maan alle pysäköintitilaa kahteen kerrokseen. Tontille saa sijoittaa majoitus-, palvelu-, ravintola- ja palveluasumisen tiloja.
Asemakaavamuutos menee vielä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.