Lappeenrannan toimitilatoimikunnalta täyskäännös: Sammontaloa esitetään sittenkin rakennettavaksi

Esitys etenee kaupunginvaltuuston päätöksentekoon huhtikuussa.

Tuuli Kanerva, Leo Lindroos, Antti Soini

Havainnekuva Sammontalosta.
Havainnekuva Sammontalosta.

Lappeenrannan kaupungin toimitilatoimikunta esittää Sammontalon rakentamista. Toimitilatoimikunta esittää, että kokonaisuus valmistuu vuoden 2024 aikana.

Sammontalon rakentaminen on osa lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkotarkastelua. Toimitilatoimikunta antoi helmikuussa esityksen, jonka mukaan Sammontaloa ei olisi rakennettu. Sen jälkeen kuntalaiset saivat kommentoida esitystä.

Esityksen käsittelyssä on huomioitu saadut kuntalaispalautteet ja päivitetty Sammonlahden koulun kuntoarvio. Aiempaan palveluverkkoehdotukseen ei tullut muita muutoksia.

Toimitilatoimikunnan esitys etenee kaupunginvaltuuston päätöksentekoon huhtikuussa.

Rakennetaan yhdessä erässä

Toimitilatoimikunnan puheenjohtajan Risto Kakkolan (sd.) mukaan helmikuussa valmistunut palveluverkkoehdotus on Sammontaloa lukuun ottamatta sellaisenaan esitettävissä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

– Sammontalon osalta toimitilatoimikunnan tuli ratkaista, minkä kokoisena päiväkoti ja koulu rakennetaan sekä rakennetaanko talo yhdessä erässä vai vaiheittain, Kakkola sanoo kaupungin tiedotteessa.

– Päädyimme ehdottamaan, että Sammontalo rakennetaan yhdessä erässä. Kourulaan jo ensi syksynä sijoitettava varhaiskasvatuksen tilaelementti suunnitellaan siten, että tiloissa voidaan myöhemmin antaa vuosiluokkien 1–2 opetusta.

Etäopetus voi muuttaa tilatarvetta

Toimitilatoimikunta ehdottaa, että Sammontaloon rakennetaan tilat kuudelle varhaiskasvatusryhmälle, kolmelle esiopetusryhmälle ja koululle, jossa on 640 oppilaspaikkaa. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tiloista osa suunnitellaan niin, että ne toimivat tarvittaessa joko varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen tiloina.

Sammontaloon ovat tulossa aiemman päätöksen mukaisesti myös liikunta-, nuoriso- ja kirjastotilat. Rakennuksen hinnaksi on arvioitu yli 40 miljoonaa euroa.

Kokkolan mukaan toimitilatoimikunta keskusteli myös siitä, miten parhaillaan saatavat kokemukset etäopetuksesta voivat vaikuttaa koulutilojen tarpeeseen.

– Perusopetus tulee tulevaisuudessakin ensisijaisesti olemaan lähiopetusta, mutta saattaa olla, että peruskoulun viimeisten luokkien kohdalla etäopetusta hyödynnetään nykyistä enemmän. Tällä voi olla vaikutusta tilatarpeisiin, kommentoi Kakkola tiedotteessa.

Elinvoimaa ja hyvinvointia korostettiin

Palveluverkkotarkastelua valmistellaan Lappeenrannassa laskevan väestöennusteen näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksessa suunnitelmia laaditaan vuoden 2025 lapsimääräennusteiden mukaan, kun taas perusopetuksessa tarkastelua on tehty vuoden 2034 tilanteen mukaisesti.

Osaa nykyisistä koulutiloista tarvitaan vielä Sammontalon valmistumisen jälkeen muutaman vuoden ajan, sillä rakennuksen mitoitus perustuu tulevien vuosien arvioituun lapsimäärään. Siirtymävaiheessa tarvittavista tiloista päätetään erikseen lähempänä siirtymäajankohtaa.

Kaupunki sai yhteensä 35 kuntalaispalautetta helmikuussa julkaistuun palveluverkkotarkastelun esitykseen. Sammontaloa koskevissa palautteissa korostettiin sen merkitystä alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä.

Juttua muokattu 19.50: Lisätty kaksi viimeistä kappaletta.