Lappeenrantalaisisännöitsijä sai pitkän vankeustuomion kavalluksista, rangaistus tuli 21 kavalluksesta ja korvauksia maksettavaksi yli 100 000 euroa

Tekijä ei pysty jälkikäteen muistamaan tekojen aikaisia tapahtumia.

Lumikki Haaja

Isännöitsijä kavalsi rahaa kaikkiaan 21 asiakkaanaan olleen talo- ja kiinteistöyhtiön tililtä.
Isännöitsijä kavalsi rahaa kaikkiaan 21 asiakkaanaan olleen talo- ja kiinteistöyhtiön tililtä.

Entinen isännöitsijä on saanut kahden vuoden ja neljän kuukauden vankeusrangaistuksen lappeenrantalaisiin talo- ja kiinteistöyhtiöihin kohdistuneista rikoksista.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on katsonut, että isännöitsijänä toimiessaan nainen anasti 21 asiakasyhtiönsä varoja. Hänet on tuomittu seitsemästä törkeästä kavalluksesta, 14 kavalluksesta sekä kolmesta väärennöksestä. Väärennökset liittyvät siihen, että isännöitsijä pyrki estämään tekojensa esiin tulon muuttamalla yhtiökokoukselle esiteltyä tilintarkastuskertomusta.

Kavallukset olivat törkeitä silloin, kun kyseessä oli suuri määrä varoja ja isännöitsijä oli toiminut käyttäen hyväksi erityisen vastuullista asemaansa taloyhtiön omaisuudesta huolehtijana ja pankkitilien käyttöoikeuksien haltijana.

Verotuksen punnitseminen alensi anastussummia

Oikeus pääosin vahvisti syyttäjän vaatimukset. Isännöitsijä oli vuonna 2013 toistuvasti siirtänyt asiakkaidensa tililtä rahaa omistamansa ja johtamansa isännöintiyrityksen tilille. Rahaa oli siirtynyt joko enemmän kuin olisi ollut perusteltua, etupainotteisesti tai kokonaan ilman laskua.

Monessa yhtiössä rahaa oli kadonnut useilla eri kerroilla, jolloin yksittäiset siirrot olivat jääneet kokonaissummaa pienemmiksi. Osan rahoista isännöitsijä oli palauttanut taloyhtiöiden tilille myöhemmin.

Epäselvyydet alkoivat tulla ilmi sen jälkeen, kun tekijän yritys oli siirtynyt yrityskaupalla toiselle isännöintiyhtiölle.

Oikeuden punnittavaksi tuli rikosnimikkeiden lisäksi anastettujen summien suuruus. Kyse oli muun muassa siitä, oliko isännöitsijän palkkioon sisältynyt arvonlisävero vai oliko sen laskuttaminen palkkion lisäksi hyväksyttävää. Asiasta jääneen epäilyn vuoksi verokysymys alensi oikeuden anastetuiksi katsomia summia. Joissakin tapauksissa oikeus katsoi laskun suuruuden riita- eikä rikosasiaksi.

Oikeus ei kohtuullistanut tuomiota

Tekijä vastusti oikeudessa vaatimuksia. Isännöitsijän mukaan hän ei pysty muistamaan tapahtumia eikä elämäänsä tekojen aikana. Vakavan liikenneonnettomuuden seurauksena hän on vammautunut ja menettänyt muistikuvansa onnettomuutta edeltävältä ajalta. Hän vetosi terveydentilaansa lievemmän rangaistuksen puolesta ja ehdottoman vankeuden välttämiseksi.

Oikeus totesi heikon terveydentilan olevan mahdollinen rangaistuksen kohtuullistamisperuste, jos tavanomainen rangaistus johtaisi kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitallisen lopputulokseen. Oikeuden mukaan kohtuullistamiselle ei tässä tapauksessa ole perustetta.

Korvaukset nousevat korkeiksi

Oikeus tuomitsi entisen isännöitsijän myös korvaamaan aiheuttamansa taloudelliset vahingot. Korvausten kokonaissumma on yli 100 000 euroa.

Lisäksi maksettavaksi tulee selvittely- ja oikeudenkäyntikuluja sekä viivästyskorkoja pisimmillään vuodesta 2013 alkaen.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siitä voi valittaa.

Muokattu kello 18.02: Poistettu tuomitun nimi uutisesta.

Luetuimmat