Teiden talvihoitoon heti kahden miljoonan euron lisäpotti — Etelä-Karjalan osuus ei ole vielä varmistunut, mutta ELY-keskuksen Sakari Häyhä kertoo, että lisäpottia käytettäisiin etenkin raskaan liikenteen hyväksi

Liikenneministeriö nipistää rahat teiden päällystysohjelmasta. Etelä-Karjalassa pelätään, että tiet rapistuvat entisestään.

Harri Teitto

Lumisade, pöllyävä lumi, lumiaura, talvikeli
Lumisade, pöllyävä lumi, lumiaura, talvikeli

Liikenneministeriö on myöntänyt kahden miljoonan euron lisärahoituksen teiden talvihoitoon Suomessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoo ministeriön tiedotteessa, että nopeat toimet ovat tarpeen tieliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi.

— Talven sääolosuhteet ovat olleet erittäin vaikeat liikenteelle ja tienpidolle. Olemme saaneet teiden kunnosta paljon palautetta sekä yksittäisiltä kansalaisilta että yrityksilltä. Meidän pitää varautua siihen, että keliolosuhteiden nopeista muutoksista on tulossa pysyvä ilmiö, sanoo Anne Berner.

Keskustelu teiden talvihoidosta on käynyt hyvin vilkkaana myös Lappeenrannan seudulla.

Liikennevirasto nostaa vielä kuluvan talven aikana talvihoidon tasoa niin, että teiden hoito tehostuu pääosin vähäliikenteisemmällä tieverkolla. Kyse on noin 700— 1400 kilometristä.

Lisärahaa on luvassa myös palveluhiekoituksiin ja täsmähoitoon erityisesti raskaan liikenteen reiteillä. Kohteet ratkeavat yhteistyössä Ely-keskusten kanssa.

Jo vuoden alussa hoitoluokka kohosi merkittävimmillä tieosuuksilla yli 600 kilometrin matkalla. Nämä kohteet valikoituvat tärkeyden mukaan eri puolilla maata.

Varat tehokkaampaan talviseen kunnossapitoon nipistetään teiden päällystämisohjelmasta. Liikenneviraston arvion mukaan siirto vähentää päällystystöistä muutamia kymmeniä kilometrejä.

Teitä on päällystetty viime vuosina noin 3000 kilometrin matkalta vuotta kohti. Käytännössä kilometrimäärä on vaihdellut sen mukaan, paljonko päällystämiseen on ollut laittaa rahaa.

Raskas liikenne etusijalla

Lappeenrannan seudulla lisäpottia käytettäisiin ensisijaisesti raskaan liikenteen hyväksi.

Liukkautta olisi varaa torjua tehokkaammin muun muassa useamman tehtaan yhteysteillä sekä Kukkaroinmäen kaatopaikalla.

Tienpidon vastaava Sakari Häyhä Etelä-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta kertoo, että toivelista rahaosuudesta on lähtenyt liikennevirastoon alkuviikosta.

— Viikon lopulla tai ensi viikolla tiedämme, tuleeko talvihoidon lisärahoitusta Etelä-Karjalaan vai ei.

Esimerkiksi kuutostien kunnossapito on jo niin tehokasta kuin se parhaimmillaan voi olla nykyisen ykköstason hoitoluokituksen mukaan. Jos useammin ja tarkemmin pitäisi aurata, täytyisi Häyhän mukaan puuttua hoitoluokituksen sisältöön.

Sitä hän harmittelee, että lisämääräraha talvihoitoon verottaa liikenneviraston ilmoituksen mukaan teiden päällystämisbudjettia.

— Se tarkoittaa, että tiet rapistuvat entisestään.