Lappeenranta hyväksyy Eksoten jäsenmaksuosuuden miljoonakorotukset palkkapommin purkamiseksi

Kiinteistöjen myyntiä myös ulkopuoliselle toimijalle on edelleen selvitettävä.

Juha Rika

Lappeenranta hyväksyy Eksoten ensi vuodelle esittämät rajut jäsenmaksukorotukset. Lappeenranta kuitenkin edellyttää, että rakennusten myyntiä myös ulkopuoliselle taholle selvitetään edelleen.
Lappeenranta hyväksyy Eksoten ensi vuodelle esittämät rajut jäsenmaksukorotukset. Lappeenranta kuitenkin edellyttää, että rakennusten myyntiä myös ulkopuoliselle taholle selvitetään edelleen.

Lappeenranta hyväksyy Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) esittämän 19,76 miljoonaa sovittua korkeamman maksuosuuden ensi vuodelle. Kaupunginhallitus päätti Eksoten kaikilta jäsenkunnilta pyytämästä lausunnosta maanantaina.

Sen sijaan vuosien 2022 ja 2023 esitetyt maksuosuudet kaupunginhallitus hyväksyy ehdollisesti.

Kaupunginhallitus edellyttää, että jäsenkuntien ja kuntayhtymän välillä on jatkettava neuvotteluja jäsenkuntaosuuksien pienentämiseksi.

Rakennusten myyntiä selvitettävä

Aiemmin esillä ollutta kiinteistöjen myyntiä ja takaisinvuokrausta ulkopuoliselle toimijalle on edelleen selvitettävä yhtenä mahdollisena vaihtoehtona.

Eksoten on ennen vuoden 2022 maksuosuuksista päättämistä tehtävä analyysi mahdollisen ulosmyynnin ja takaisinvuokrauksen eduista ja haitoista.

Kaupunginhallitukselle tehdyn selvityksen mukaan esitettyyn ensi vuoden Lappeenrannan maksuosuuteen sisältyy vuoden 2020 loppuun mennessä kertyneiden alijäämien kattamista 14,56 miljoonaa euroa.

Tämän takia kaupunginhallituksen käsiteltävänä olevassa kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 varattu määräraha Eksoten maksuosuuteen on riittävä.

Palkkakiistan kustannuksia 58 miljoonaa euroa

Eksote toteaa lausuntopyynnössään, että palkkakiistan ratkaisu tuo Eksotelle yli 30 miljoonan euron kertakustannukset ja noin kahdeksan miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset. Eksoten jäsenkuntien asukkaiden palvelutarve on myös osoittautunut suunniteltua palvelurakennetta raskaammaksi.

Tämän takia jäsenkuntien maksuosuuksien korotustarve vuosina 2020–2023 on noin 65 miljoonaa euroa. Tästä palkkakiistan ratkaisun takautuvat ja vuotuiset vaikutukset ovat yhteensä noin 58 miljoonaa euroa.

65 miljoonasta 37,8 miljoonaa kohdentuu ensi vuoden vuodelle, 12,9 miljoonaa seuraavalle ja 13,8 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Palkkakiista liittyy siihen, että Eksoten olisi pitänyt harmonisoida palkat jo vuosia sitten, mutta harmonisointi ei edennyt.

Luetuimmat

Kommentoidut