Tilanne ohi Stora Enson Tainionkosken tehtaalla: Pelastuslaitos poistui palopaikalta aamuyöllä, syttymissyy arvoitus

Imatran uusi nostolava-auto osoitti tehonsa jätevesisäiliön sammutustöissä. Päivystävä palomestari Petri Pätilä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta sanoo, että ilman Imatran ja Lappeenrannan nostolava-autoja työskentely olisi ollut aika hankalaa.

Stora Enso

Sammutustöihin osallistui kaikkiaan noin 15 yksikköä eri palokunnista.
Sammutustöihin osallistui kaikkiaan noin 15 yksikköä eri palokunnista.

Tuleen syttyneen tyhjän jätevesisäiliön sammutustyöt työllistivät palokuntaa Stora Enson Tainionkosken tehdasalueella pitkälle yöhön.

Palo ei sinällään ollut kovin suuri, mutta se oli hankalassa paikassa ja siksi vaikeasti sammutettavissa.

– Työhön tarvittiin paljon käsipareja, kertoo päivystävä palomestari Petri Pätilä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Palon arvioidaan saaneen alkunsa jätevesisäiliön ilmanvaihtokonehuoneesta ja levinneen sieltä peltikatteen alla oleviin villaeristeisiin. Peltirakenteita jouduttiin purkamaan palavien ja runsaasti savuavien villaeristeiden sammuttamiseksi.

Tehtaan oma henkilökunta huomasi palon kello 19 maissa illalla. Paikalla oli useita sammutusyksiköitä noin puoleen yöhön saakka, jonka jälkeen paikalle jäi yksi yksikkö suorittamaan jälkivartiointia. Kello 02 maissa vastuu jälkivartioinnista siirtyi Stora Enson tehdaspalokunnalle.

Säiliö normaalistikin tyhjä

Sammutustöihin osallistui Stora Enson oman tehdaspalokunnan lisäksi lukuisia pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien yksiköitä Ruokolahtea, Joutsenoa ja Lappeenrantaa myöten.

Tärkeässä roolissa olivat Imatran ja Lappeenrannan nostolava-autot, jotka mahdollistivat turvallisen työskentelyn.

– Ilman niitä työskentely olisi ollut aika hankalaa, Pätilä toteaa.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Jätevesisäiliötä tarvitaan lähinnä poikkeustilanteissa. Tavallisesti jätevedet pumpataan suoraan Kaukopään tehtaan puhdistamolle.
Jätevesisäiliötä tarvitaan lähinnä poikkeustilanteissa. Tavallisesti jätevedet pumpataan suoraan Kaukopään tehtaan puhdistamolle.

Tulipalon syttymissyytä ei vielä tiedetä.

Tulipallolla ei ole vaikutusta Stora Enson Imatran tehtaiden tuotantoon tai jätevesien käsittelyyn. Säiliötä tarvitaan lähinnä poikkeustilanteissa jätevesien välivarastointiin. Normaalioloissa säiliö on tyhjillään, sillä Tainionkosken tehtaan jätevedet pumpataan Kaukopään tehdasalueen puhdistamolle.

– Säiliö toimii Tainion tehtaan puskurialtaana. Säiliö tullaan korjaamaan. Vahinkojen suuruutta ei osaa vielä arvioida, sillä tarkkaa palotutkintaa ei ole vielä tehty, kertoo Stora Enson tehdaspalokunnan päällikkö Mikko Parikka.