Eksoten potilastietoja urkkineen tuomio koveni ehdolliseksi vankeudeksi — Urkkijan avopuolison entiselle kumppanille lisää korvauksia

Hovioikeus muutti sakot ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi ja korotti korvauksia. Eksotessa sihteerinä työskennellyt oli urkkinut 187 henkilön arkaluontoisia potilastietoja.

Kai Skyttä

Potilastietojen urkinta paljastui vuoden 2015 kesällä. Arkistokuva ei liity tähän tapaukseen.
Potilastietojen urkinta paljastui vuoden 2015 kesällä. Arkistokuva ei liity tähän tapaukseen.

Potilastietoja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) urkkineen tuomio koveni ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi hovioikeudessa.

Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi 187 henkilön potilastietoja oikeudettomasti urkkineen, Eksotessa sihteerinä työskennelleen naisen 45 päivän vankeusrangaistukseen, jonka voi suorittaa ehdollisena.

Lisäksi Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ratkaisusta valittaneen, urkinnan kohteeksi joutuneen naisen saama kärsimyskorvaus nousi 1 500 euroon. Urkkija tuomittiin myös korvaamaan urkinnan kohteeksi joutuneiden oikeudenkäyntikuluja.

Tuomiosta voi hakea valituslupaa korkeimpaan oikeuteen.

Käräjäoikeus oli tuominnut urkkijan sataan päiväsakkoon henkilörekisteririkoksesta. Lisäksi hänen oli maksettava 26 ihmiselle kärsimyskorvausta yhteensä noin 11 000 euroa. Henkilöä kohden korvaukset vaihtelivat 300 ja tuhannen euron välillä.

Syyttäjä vaati puolta vuotta ehdollista

Käräjäoikeuden tuomiosta valittivat syyttäjä sekä neljä urkinnan kohteeksi joutunutta.

Syyttäjä vaati vähintään puolen vuoden ehdollista vankeusrangaistusta, koska 187 henkilön terveystietojen katsominen oli ollut laajamittaista ja jopa järjestelmällistä. Joidenkin henkilöiden tietoja oli katsottu useamman kerran.

Urkinnan kohteeksi joutuneet vaativat ehdollista vankeusrangaistusta sekä korvausten korottamista 800 — 5 000 euroon.

Suurinta korvausta vaati urkkijan avopuolison entinen kumppani ja tämän lapsen äiti. Urkkija oli tutkinut käräjäoikeuden tuomiosta valittajan tietoja 3,5 kuukauden aikana 24 kertaa. Toinen aikuinen valittaja oli tämän valittajan sisko. Kaksi valittajista oli lapsia.

Hovioikeus perusteli tuomiotaan sillä, että syytetty oli käsitellyt huomattavan monen eli 187 henkilön arkaluonteisia terveystietoja ja että joidenkin henkilöiden tietoja oli katsottu useita kertoja.

Urkkija perusteli tuomion muuttamisen vastustamista sillä, että hän oli ollut työharjoittelijana ensimmäisessä työpaikassaan eikä häntä oltu perehdytetty kunnolla. Hän ei ollut levittänyt urkkimiaan tietoja ulkopuolisille, ja jotkut urkitut olivat käyttäytyneet hyökkäävästi häntä kohtaan.

Potilastietojen luvaton katselu oli paljastunut kesällä 2015.

Kommentointimahdollisuus poistettu 16.7. klo 15.20