Kaukaan jätevedenpuhdistamolla alkoi altaan ruoppaus — Työt voivat aiheuttaa hajuhaittoja lähialueella

Ruoppauksessa poistetaan kiintoaineita jätevedenpuhdistamon tasausaltaasta. Työn arvioidaan valmistuvan tammikuun aikana.

UPM Kaukas

Jätevedenpuhdistamon tasausallas ruopataan imuruoppauskalustolla. Työn arvioidaan valmistuvan tammikuun aikana.
Jätevedenpuhdistamon tasausallas ruopataan imuruoppauskalustolla. Työn arvioidaan valmistuvan tammikuun aikana.

UPM:n Kaukaan tehtaalla ruopataan jätevedenpuhdistamon allasta tammikuussa. Tasausaltaan ruoppaaminen aloitettiin torstaina.

Ympäristöpäällikkö Minna Maunus-Tiihonen kertoo, että töistä voi aiheutua hajuhaittoja lähialueille. Hajujen leviäminen riippuu säästä.

— Niitä voi syntyä kokoajan, mutta miten ne leviävät riippuu kelistä. Kovalla tuulella hajut laimenevat, mutta kovalla pakkaskelillä ne voivat jäädä leijumaan.

Maunus-Tiihosen mukaan altaasta poistetaan kertynyt kiintoaine säännöllisesti, mutta yleensä useamman vuoden välein. Edellisen kerran allas ruopattiin vuonna 2012.

— Kesän ja syksyn aikana havaittiin hajuhaasteita. Sen vuoksi altaassa tehdään ruoppaus nyt.

Työ tehdään imuruoppauskalustolla, joka imee vesipitoista lietettä erikoistekstiilistä valmistettuihin geotuubeihin. Vesi suodattuu tuubeissa ja kiintoaine kerätään talteen myöhemmin kompostoitavaksi.

Ruoppaus kestää arviolta 4—5 viikkoa. Maunus-Tiihonen uskoo, että ruoppaus saadaan päätökseen tammikuun aikana.