Stora Enso hakee vesilupaa 11 hehtaarin vesialueen täytölle – Ensi vuonna Imatran tehtailla ruopataan rantaa uutta proomulaituria varten

Vesilupa mahdollistaa tehdasalueen laajentamisen vesistöalueelle riippuen tehtaan laajentumis- ja rakentamistarpeista.

Stora Enso

Stora Enson tehdasalue voi tulevaisuudessa laajentua vesialueiden päälle. Ilmakuva Stora Enson Kaukopään tehtaasta.
Stora Enson tehdasalue voi tulevaisuudessa laajentua vesialueiden päälle. Ilmakuva Stora Enson Kaukopään tehtaasta.

Stora Enso hakee vesilupaa Imatran tehtaiden vesialueen täytölle ja ruoppaukselle. Lisäksi yhtiö hakee ympäristölupaa jätemateriaalin hyödyntämiseen vesialueen täytöissä.

Suunniteltu täyttö- ja ruoppausalue sijoittuu Saimaan vesialueelle Kaukopään ja Tainionkosken tehtaiden edustalle Stora Enson omistamille kiinteistöille. Tehdasalue sijaitsee Vuoksen suulla, josta Saimaa laskee Venäjälle Laatokkaan.

Stora Enson Imatran tehtaiden ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti kertoo, että vesialueen täytölle on ollut vuoden 2018 loppuun saakka voimassa ollut vesilupa. Myös jätemateriaalin hyödyntämiselle vesialueen täytössä on ollut ympäristölupa.

Täyttöalueiden pinta-ala 11 hehtaaria

Vesilupa mahdollistaa tehdasalueen laajentamisen vesistöalueelle vuosina 2020–2040 riippuen tehtaan laajentumis- ja rakentamistarpeista. Täyttöalueiden pinta-ala on yhteensä noin 11 hehtaaria ja toteutettava täyttö noin 850 000 kuutiota.

Täytössä hyödynnettäviä betoni- ja tiilimateriaaleja syntyy tehdasalueella purkamisen yhteydessä.

Proomulaiturin rakentamiseen liittyvä ruoppaus on suunniteltu toteutettavaksi ensi vuoden aikana.

– Puuvarastokentän pinta kohoaa kunnostuksen yhteydessä noin metrin verran nykyisestä, mikä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme toisen proomupuun vastaanottopaikan. Paikka on jo katsottu, mutta ruoppausta vaaditaan, jotta proomu pääsee penkan lähettyville, sanoo Teemu Klemetti.

Ruopattavat massat hyödynnettään Klemetin mukaan maisemoinnissa Lauriniemen kaatopaikalla.

Ruoppaus aiheuttaa vedenlaadun heikkenemistä

Imatran kaupungin ympäristöinsinööri Helena Kaittolan ympäristölautakunnalle antamassa lausunnossa todetaan, että vesistötäytöllä ei ole käytännössä vaikutusta veden virtaukseen alueella. Laajentaminen muualle olisi Kaittolan mukaan huonompi vaihtoehto, koska tehtaan toisella puolella on muun muassa Lättälän asuinalue.

Rannan ruoppaus aiheuttaa lausunnon mukaan todennäköisesti tilapäistä vedenlaadun heikkenemistä vesialueella.

Imatran seudun ympäristölautakunta käsittelee lupia ensi tiistain kokouksessaan. Päätösesityksen mukaan lupakäsittelyn yhteydessä tulee arvioida kalojen tutkimustarve alueella esiintyvien mahdollisten haitallisten aineiden osalta. Luvassa tulee myös määrätä vesistöalueen työn aikaisesta tarkkailusta.

Luetuimmat