Sateinen syksy ja kylmä maaliskuu kurittivat tieverkkoa — Kelirikosta tulossa Etelä-Karjalassa vaikea, reikiä ja halkeamia teissä voi olla paljonkin

Teiden kunnostustyöt alkavat vasta, kun keli kuivuu. Märällä kelillä paikkauksista ei saada pysyviä.

Janne Lehtonen

Märkä syksy ja maaliskuun pakkaset ovat kurittaneet Etelä-Karjalan tieverkkoa. Kelirikosta odotetaan tulevan tänä vuonna edellisiä vuosia selvästi vaikeampi.
Märkä syksy ja maaliskuun pakkaset ovat kurittaneet Etelä-Karjalan tieverkkoa. Kelirikosta odotetaan tulevan tänä vuonna edellisiä vuosia selvästi vaikeampi.

Kelirikkokausi on alkanut Etelä-Karjalassa. Tämän kevään kelirikon ennustetaan olevan Etelä-Karjalassa tavanomaista hankalampi, mutta sen esiintymisessä on kuitenkin alueellisia eroja.

— Tavallisena keväänä Lappeenrannan seudulla tilanne ei ole kovin paha. Nyt tilanne on selkeästi huonompi, sanoo kunnossapitoyksikön päällikkö Pekka Rajala Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY).

Kelirikkoa selittää sille otolliset sääolosuhteet. Sateinen syksy ja kylmä maaliskuu ovat aiheuttaneet hankaluuksia Etelä-Karjalan teille.

Reikiä ja halkeamia

Tienkäyttäjille kelirikko näkyy päällystetyille teille syntyvinä reikinä tai halkeamina.

— Reiät voivat syntyä nopeasti, ihan päivässä. Niihin ei kannata autolla turhaan ajaa, sillä reikien syvyys vaihtelee, toteaa Rajala.

Teiden rakenteissa voi olla myös muodonmuutoksia, kun niihin viime syksynä jäätynyt vesi alkaa sulaa.

Sorateitä koettelee pintakelirikko, jonka takia tiet voivat pehmetä ja liejuuntua. Pintakelirikko aiheutuu, kun ilman lämpö sulattaa tien pintakerroksen, mutta kosteus ei pääse valumaan pois vielä jäässä olevasta tierakenteesta.

Paikkaukset kuivalla kelillä

Teille muodostuneita reikiä paikataan kevään kuluessa.

— Korjaustoimenpiteet tarvitsevat kuivan kelin. Sateella tai lumien vielä sulaessa paikkauksia ei kannata tehdä, sillä niiden pysyvyys ei silloin ole hyvää, Rajala sanoo.

Hänen mukaansa Lappeenrannan seudulla teitä pystytään kunnostamaan hyvin.

— Tilanne näyttää varsin hyvältä, ja reikiä pystytään paikkamaan sitä mukaa kun niitä syntyy, varsinkin pääteillä.

Sen sijaan vähäliikenteisimmillä teillä kaikkia vaurioita ei välttämättä korjata.

— Se riippuu siitä, onko vaurio liikennettä vaarantava vai ei. Siihen taas vaikuttavat esimerkiksi reiän sijainti ja syvyys.

Katse taivaalle

Kelirikon vakavuus riippuu lopulta siitä, millaiset kevään säät ovat. Siksi tienhoitajakin suuntaa katseensa nyt tiukasti taivaalle. Aurinkoiset ja tuuliset päivät yöpakkasineen kuivattavat tienrunkoa ja siten helpottavat kelirikkotilannetta. Sateet ja nopea roudan sulaminen puolestaan vaikeuttavat tilannetta pehmentämällä sorateiden pintaa.

— Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että Etelä-Karjalaan olisi tulossa painorajoituksia teille, Rajala kertoo.

Etelä-Karjalassa kelirikkokausi kestää yleensä toukokuun puoleenväliin saakka.