Kunnanjohtaja ylitti toimivaltansa ja kunnanhallitus hermostui — Puukaupat hiertävät nyt Taipalsaaren johdon välejä

Taipalsaaren kunnanhallitus perui kaksi kunnanjohtajan tekemää päätöstä toimivallan ylitysten vuoksi. Hallitus käytti otto-oikeutta, joka on "kova toimenpide".

Kai Skyttä

Taipalsaaren kunnanjohtaja olisi kaatanut ja myynyt Konstunrannan puut. Kunnahallitukselle tämä ei käy.
Taipalsaaren kunnanjohtaja olisi kaatanut ja myynyt Konstunrannan puut. Kunnahallitukselle tämä ei käy.

Taipalsaaren päättäjien ja kunnanjohtajan välit hiertävät edelleen.

Viimeksi kunnanhallituksen kokouksessa tiistaina Taipalsaaren kunnanhallitus joutui perumaan kaksi kunnanjohtajan tekemää päätöstä toimivallan ylitysten vuoksi. Jari Willman on toiminut kunnan hallintosääntöä vastaan kahdessa eri myyntipäätöksessä.

Kunnanhallitus käytti otto-oikeuttaan kuntalain pykälien mukaisesti. Käytännössä Willmanin tekemät päätökset perutaan ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä valmistelee ne uudelleen.

Willmanin tekemät päätökset liittyvät maa- ja puukauppoihin. Taloudellisesti päätökset eivät ole merkittäviä, eikä puukauppojen tuloja ole budjetoitu.

Willman myi Leväsen kylältä kunnan omistaman maa-alueen metsästysyhdistykselle. Yhdistyksellä ei ollut rahaa koko myyntihintaan, joten Willman sopi, että kunta saa rahoista tontilla olevien puiden myynnistä. Menettelyn hyväksyi myös kunnanhallitus.
Päätös on silti valmisteltava uudelleen, koska se kuuluu hallintojohtajalle.

Enemmän napinaa herätti Willmanin päätös myydä metsää Konstunrannasta metsänhoitoyhdistykselle.

Alue on kaavoitettu asumiseen ja sieltä voi myydä Saimaaseen ulottuvia omarantaisia tontteja. Jos päätös olisi jäänyt voimaan, kaikki alueen puut olisi sopimuksen mukaan kaadettu ja myyty.

Tätäkään päätöstä Willman ei olisi saanut tehdä, mutta kunnanhallitus ei hyväksynyt sopimuksen sisältöäkään. Lisäksi alueen kaava on vahvistamatta valituksen vuoksi.

— Kunnanhallitus ei ymmärrä, miksi parturoidaan puista alue, johon on kaavoitettu asuntoja. Tässä on taustalla Papinniemen alueen avohakkuut, joista tuli jo aikoinaan kovasti kritiikkiä, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen.

Pitkänen muistuttaa, että Willmanin toimivallan ylitykset voivat osittain johtua tuoreesta johtosäännöstä. Valtuusto vahvisti kunnalle uuden johtosäännön 2016. Aiemmin kunnanjohtajalla oli oikeus vastaaviin kauppoihin.

Päivi Virta-Salo

Konstunranta.jpg

Hallintojohtaja Johanna Mäkelän mukaan Konstunrannan osalta asia ei etene.

— Käymme asian läpi ensi viikolla, kun kunnan rakennustarkastaja palaa töihin.
Willman suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti ja katsoo, että hänellä oli toimivalta puukauppoihin liittyvissä asioissa.

— Toimivalta näissä on kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla. Kunnanhallitus halusi pelata toimivalta-asiassa varmaan päälle, tulkitsee Willman.

Kirjallinen muistutus viime joulukuussa

Taipalsaaren kunnan johtamiseen liittyvät ongelmat ovat nousseet tasaisin väliajoin julkiseen keskusteluun. Willman sai kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselta viime joulukuussa.

Vuoden lopulla kunnanjohtajan asemaa ravisteli henkilöstökysely. Sen mukaan kunnan työntekijät kokivat tulleensa kiusatuiksi työpaikallaan.

Kyselyaineiston perusteella 53 prosenttia vastanneista sanoi, että työpaikalla esiintyy häirintää, epäasiallista kohtelua ja kiusaamista. Epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen koetaan kyselyn mukaan toistuvaksi, systemaattiseksi ja alistavaksi.

Osa valtuustoryhmistä haluaisi jo erottaa kunnanjohtajan, mutta hänellä on Etelä-Saimaan tietojen mukaan edelleen suurimman eli keskustan valtuustoryhmän tuki takanaan.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen sanoo, että johtamiseen liittyvistä asioista on keskusteltu Willmanin kanssa moneen otteeseen.

Mikä ihmeen otto-oikeus

Otto-oikeuden käyttäminen on aina kova toimenpide, sanoo kuntien johtamiseen perehtynyt Kuntaliiton kehityspäällikkö Jarkko Majava.

— Jo otto-oikeuden olemus on sellainen, että kyseessä on kova toimenpide. Se on olemassa sen vuoksi, että sitä ei tarvitsisi käyttää. Mutta ei sen käyttäminen harvinaista ole.

Otto-oikeus tarkoitaa sitä, että kunnanhallituksella on oikeus ottaa käsiteltäväkseen ja kyseenalaistaa kunnanhallituksen jaoston tai alaisiensa viranomaisen päätös.

Kuten Taipalsaarella, myös muissa kunnissa kunnanjohtajat ovat halituksen alaisia.

Kunnanhallitus voi käyttää otto-oikeutta myös yksittäisen viranhaltijan päätökseen, jos tämä toimii kunnanhallituksen alaisena. Kunnanhallituksen alaisia viranomaisia ovat lautakunnat, toimikunnat ja johtokunnat.

Majavan mukaan kuntajohtajien tomivallan ylitykseen liittyvistä tapauksista ei ole tehty laajempaa valtakunnallista selvitystä.

— Sen voi sanoa, että kokonaisuuteen nähden eli kuin paljon päätöksiä kuntajohtajat yleensä tekevät, tapauksia on vähän. Sekin pitää muistaa, että kaikki ei aina tule julkisuuteen asti.