Kysely: Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen tärkeää, sanovat Parikkalan ja naapurikuntien yrittäjät

Etelä-Karjalan liiton kysely keräsi vastauksia erityisesti Parikkalasta ja sen naapurikunnista. Yritykset arvioivat liikevaihtonsa kasvavan yhteensä 23 miljoonalla eurolla, jos rajanylityspaikka avataan.

Mika Strandén

Yli puolet vastaajista ilmoitti, että Parikkalan rajanylityspaikan avaamisella olisi merkittävä positiivinen vaikutus heidän yritykselleen.
Yli puolet vastaajista ilmoitti, että Parikkalan rajanylityspaikan avaamisella olisi merkittävä positiivinen vaikutus heidän yritykselleen.

Parikkalan ja naapurikuntien yrittäjät pitävät Parikkalan rajanylityspaikan avaamista tärkeänä. Tämä käy ilmi Etelä-Karjalan liiton ja Parikkalan rajanylityspaikan kehittämisen seurantaryhmän kyselystä, johon vastasi 60 yrittäjää ja yritystä.

Vastaajista yli puolet ilmoitti, että Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan avaamisella olisi merkittävä positiivinen vaikutus heidän yrityksensä kannalta. Kolmannes ilmoitti, että avaaminen vaikuttaa positiivisesti jonkin verran ja 15 prosenttia ettei avaaminen vaikuta suuntaan tai toiseen.

Yrityksistä 52 prosenttia ilmoitti laajentavansa toimintaansa jos rajanylityspaikka avataan ja 48 prosenttia ilmoitti jatkavansa entisellään.

Kyselyä levitettiin toukokuussa muun muassa Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan yrittäjäjärjestöjen kautta. Kysely lähti siitä, että rajaylityspaikka avattaisiin vasta, kun koronapandemia on laantunut.

Suurin osa vastaajista Parikkalan seudulta

Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 70 prosenttia ilmoitti kotipaikakseen Parikkalan tai jonkin Parikkalan naapurikunnista. Vastaajista yli 25 prosenttia ilmoitti kotipaikakseen Parikkalan tai jonkin sen liitoskunnista ja vajaat 25 prosenttia nykyisen Savonlinnan. Kolmanneksi eniten vastauksia tuli Rautjärveltä. Lappeenrannan ilmoitti yrityksen kotipaikaksi yksi vastaaja.

Kyselyyn vastanneet yrittäjät arvioivat rajanylityspaikan avaamisen kasvattavan yritysten liikevaihtoa yhteensä 23 miljoonan euron edestä. Keskimäärin kasvua olisi 20 prosenttia liikevaihdosta. Tähän kysymykseen vastauksia tuli 34.

Yritysten työntekijämäärän kasvu arvioitiin yhteensä 59 henkilöön. Tähän kysymykseen vastasi 35 yritystä. Investointeja arvioitiin tehtävän yhteensä vajaan 1,2 miljoonan euron edestä. Investointikysymykseen tuli 21 vastausta.

Uusimmat uutiset