Saimaan ammattikorkeakoulu laittaa hatun kiertämään opetuksen ja yritysyhteistyön turvaamiseksi

Valtio palkitsee ammattikorkeakouluja lisärahalla siinä suhteessa, kun ne saavat kokoon yksityistä rahaa.

Niina Villman

Saimaan ammattikorkeakoulun varainkeruukampanja kestää vuoden loppuun. Varsinaista eurotavoitetta ei keräyksellä ole.
Saimaan ammattikorkeakoulun varainkeruukampanja kestää vuoden loppuun. Varsinaista eurotavoitetta ei keräyksellä ole.

Saimaan ammattikorkeakoulu aloittaa varainkeruukampanjan taatakseen opiskelijoiden projektitöiden ja yritysyhteistyön jatkumisen. Se kääntyy nyt maakunnan yritysten, yhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden puoleen.
— Haluamme näin turvata perustehtäväämme, kehittää jatkossakin opiskelijoiden työelämävalmiuksia, toimialajohtaja Kirsi Viskari sanoo.

Supistuneen valtionrahoituksen takia ammattikorkeakoulu on joutunut turvautumaan aiempaa enemmän hankerahoitukseen. Nyt hankehakujen sijaan halutaan perusrahoitusta yksityisiltä. Siihen antaa mahdollisuuden valtion pääomittaminen.
— Valtio antaa vastinrahaa maksimissaan neljä miljoonaa euroa yksityistä rahaa vastaan. Ammattikorkeakoulujen 24 miljoonan euron kokonaispottia jaetaan siinä suhteessa, missä kukin ammattikorkeakoulu on onnistunut saamaan lahjoitusrahaa, Viskari selvittää.
Varsinaista eurotavoitetta keräykselle ei ole asetettu. Keräysaikaa on tämän vuoden loppuun saakka, minkä jälkeen pääomittaminen tapahtuu.
— Olisimme periaatteessa voineet käynnistää keräyksen jo viime kesänä, mutta saimme keräysluvan poliisihallinnosta vasta nyt.

Ammattikorkeakoulu tulee lähiaikoina lähestymään yrityksiä, säätiöitä ja muita yhteistyötahoja kertoen mahdollisuudesta tukea sen opetusta ja yritysyhteistyötä.
— Keräys tulee olemaan esillä myös eri tilaisuuksissa, ja myös yksityishenkilöt voivat ottaa siihen osaa. Verkossa tapahtuvaa keräystä myös suunnittelemme, Viskari kertoo.
Keräyslupa koskee koko Suomea.