Huonovointinen vanhus Imatralla ja lääkkeiden yliannostus Luumäellä — Seurasimme ensihoitajaopiskelijoiden harjoituspäivää ja selvitimme, millaisia muutoksia ammatillinen koulutus käy läpi

Vuonna 2020 Saimaan ammattiopiston resurssit ovat pudonneet neljänneksen siitä, mitä ne olivat vuonna 2010. Työpaikoilla oppimisen lisäksi opintohin kuuluu yhä enemmän omia projektitöitä.

Mika Strandén

Ensihoidon opettaja Simo Saikko (vas.) keskusteli torstaiaamun simulaatioiden jälkeen Joonas Jääskeläisen ja Sanni Saaren kanssa. Tällä kertaa opiskelijat esittivät potilaita, mutta harjoituksissa käytetään myös erilaisia simulaationukkeja.
Ensihoidon opettaja Simo Saikko (vas.) keskusteli torstaiaamun simulaatioiden jälkeen Joonas Jääskeläisen ja Sanni Saaren kanssa. Tällä kertaa opiskelijat esittivät potilaita, mutta harjoituksissa käytetään myös erilaisia simulaationukkeja.

Miska, ota deffa! ensihoitoa opiskeleva Ville Hokkanen huikkaa luokkakaverilleen Miska Tuhkalaiselle.

Saimaan ammattiopiston perustason ensihoitajaopiskelijat ovat aloittamassa harjoituspäivää. Deffan eli defibrillaattorin lisäksi tarvitaan happilaukku ja hoitolaukku. Happiviikset, naamariletkun kiinnityshihna... Yksi opiskelija luettelee ja toinen tarkastaa, että kaikki löytyy.

— Aamuvuorossa tehdään oikeastikin tsekkaus. Toinen tarkistaa laukut ja toinen potkii renkaat, Eksoten ensihoitaja Kirsi Seppänen kertoo.

Varsinaisesti porukkaa opettaa ensihoidon opettaja Simo Saikko, mutta tänään opetukseen osallistuu myös kaksi Eksoten ensihoitajaa, Seppänen ja Jani Jääskeläinen.

Ensimmäisessä harjoituksessa Hokkanen ja Sanni Saari saavat hälytyksen ”Imatralle”. Luokkakaverit seuraavat tilannetta valkokankaalta väliverhon takaa. Ensitietojen mukaan kohteessa on huonovointinen vanhempi henkilö.

Potilaan vointia selvitetään mittaamalla esimerkiksi saturaatio eli veren happipitoisuus sekä verenpaine.

— Nyt vähän puristaa, Saari sanoo kietoessaan verenpainemittaria potilaan käsivarteen.

Potilas saa happimaskin ja hetkeä myöhemmin myös nestetipan.

— Laitetaan siulle neste tippumaan, kun on niin alhainen tuo verenpaine, Saari kertoo potilaalle.

Harjoituksen jälkeen tapahtumat käydään vaihe vaiheelta läpi. Seppänen kertoo yllättyneensä iloisesti siitä, kuinka nohevasti opiskelijat ottivat tilanteen haltuun.

Ryhmä aloitti ensihoitoon erikoistumisen vasta tänä syksynä. Ensimmäiset kaksi vuotta opiskeltiin tavallisia lähihoitajaopintoja. Ensi vuonna aloittaville uusille opiskelijoille tilanne on toinen. Heillä ensihoitoa on heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.

Mika Strandén

Opiskelijat seuraavat harjoitustilan tapahtumia videon välityksellä. Kuvassa potilasta esittävä Sanni Saari ja potilaan omaista esittävä Jani Jääskeläinen odottavat ensihoidon saapumista kohteeseen.
Opiskelijat seuraavat harjoitustilan tapahtumia videon välityksellä. Kuvassa potilasta esittävä Sanni Saari ja potilaan omaista esittävä Jani Jääskeläinen odottavat ensihoidon saapumista kohteeseen.

Suurin uudistus sitten peruskoulun keksimisen


Ensi vuonna ammatillisessa koulutuksessa muuttuu paljon muutakin. Vuoden 2018 alussa astuu voimaan uusi ammatillista koulutusta koskeva laki. Niin kutsuttua amisreformia on sanottu suurimmaksi koulu-uudistukseksi sitten peruskoulun keksimisen.

Opiskelijoille muutos näkyy eniten siinä, että oppiminen siirtyy yhä enemmän työpaikoille. Se on herättänyt kysymyksiä ja pelkoakin. Hallitus on leikannut ammatillisen koulutuksen rahoituksesta.

Vuonna 2020 Sammon resurssit ovat pudonneet neljänneksellä siitä, mitä ne olivat vuonna 2010, ja ammattiopistossa käydään parhaillaankin yt-neuvotteluja. Lykätäänkö opiskelijat nyt ammattikouluista työpaikoille?

Sammon rehtorin Antti Lehmusvaaran mukaan eri alojen koulutuspäälliköt keskustelevat parhaillaan työpaikkojen kanssa siitä, miten tulevaisuudessa toimitaan. Käytännöt ovat vielä monilta osin auki.

Joku muu voi tehdä ne tehtävät, eikä kotona saa tukea opiskeluun.— Sanni Saari

Sosiaali- ja terveysalalla työpaikoilla oppimista on jo ennestään paljon, ja harjoitteluviikkojen määrä pysyy todennäköisesti ennallaan, kertoo koulutuspäällikkö Helena Kiuru.

Varsinaisen työssäoppimisen — uusin termein työpaikalla tapahtuvan oppimisen — lisäksi opintoihin kuuluu entistä enemmän erilaisia projekteja. Sammossa on esimerkiksi ollut elokuusta asti käytössä Yrityssampo-toimintamalli. Siinä liiketalouden, käsi- ja taideteollisuuden sekä puualan opiskelijat tekevät tilaustöitä osuuskunnan, koulun yritysten sekä omien yritystensä kautta.

Hakea voi tulevaisuudessa milloin vain


Amisreformi muuttaa myös kouluun hakemista. Tulevaisuudessa kiinteä hakuaika on vain peruskoulunsa päättäville. Muut voivat aloittaa opintonsa milloin vain, ja muutenkin opintoja muutetaan joustavampaan suuntaan.

Opiskelija voi edetä tavoitevauhtia nopeammin tai vastaavasti hidastaa tahtia. Välineenä ovat esimerkiksi itsenäiset verkko-opinnot. Se on sekä plussa että miinus. Tiiviitä ryhmiä ei välttämättä muodostu, kun opiskelijat etenevät eri tahtiin.

Itsenäisen opiskelun määrä on lisääntymässä myös koulutusleikkausten takia. Sampoon on ensi vuodelle ehdotettu runsaan 12 prosentin leikkausta lähiopetukseen. Sillä säästettäisiin 1,2 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysalalla on tällä hetkellä vähiten lähiopetusta. Se vähenisi 912 tunnista 900 tuntiin.Suurimmalla osalla aloista pudotus olisi 1140 tunnista 950 tuntiin.

Kolmannen vuoden opiskelijoita uudistukset eivät ehdi juurikaan koskettaa, mutta se, kuinka paljon vastuuta voi jättää opiskelijoiden harteille, mietityttää.

— Joku muu voi tehdä ne tehtävät, eikä kotona saa tukea opiskeluun, Sanni Saari miettii.

Rehtori Lehmusvaara myöntää pulman. Syksyllä puhuttaneen tutkimuksen mukaan 11 prosentilla peruskoulun päättävistä on niin heikko lukutaito, etteivät he suoriudu toisen asteen opinnoista.

Ensihoitajat suuntaavat kohti seuraavaa simulaatiota. Hälytys tulee tällä kertaa Luumäelle, jossa potilaan epäillään ottaneen yliannostuksen masennuslääkkeitä.
Simulaatiopäiviä on kerran viikossa jouluun saakka. Keväällä tulevat ensihoitajat lähtevät yhdeksäksi viikoksi ambulanssiharjoitteluun ja viideksi viikoksi poliklinikalle.

Valmistumisen jälkeen Hokkasen ja Saaren suunnitelmissa siintävät jatko-opinnot. Hokkanen aikoo palomieheksi, Saari ammattikorkeakouluun ensihoitajaopintoihin.

Muun muassa nämä asiat muuttuvat opiskelussa

Ammatillinen koulutus uudistuu 1.1.2018 alkaen. Kaikki muutokset eivät tapahdu kerralla.

Useimmille opiskelijoille näkyvin muutos on se, että työpaikoilla tapahtuva ja muuten työelämään liittyvä opiskelu lisääntyy. Lisäksi opiskelu muuttuu nykyistä joustavammaksi, ja opintopoluista pyritään tekemään henkilökohtaisempia: osaaminen ratkaisee, ei opiskeluun käytetty aika.

Opintoihin voi peruskoulun päättävien yhteishakua lukuun ottamatta hakea ympäri vuoden, ja opinnot voi aloittaa eri ajankohtina.

Tutkintonimikkeiden määrä vähenee 351:stä 164:ään. Esimerkiksi parturi-kampaajan ja kosmetologin koulutukset yhdistyvät yhdeksi tutkinnoksi, ja erikoistuminen tapahtuu tutkinnon sisällä.

Oppilaitosten rahoitusmalli muuttuu. Nykyisin rahoitus perustuu pääosin opiskelijamäärään. Jatkossa korostuvat opiskelijamäärän ohella esimerkiksi suoritetut tutkinnot ja opiskelijoiden työllistyminen tai jatko-opintoihin siirtyminen.

Työpaikoille ei enää makseta korvausta siitä, että ne ottavat opiskelijoita suorittamaan harjoittelujaksoja. Saimaan ammattiopistossa sosiaali- ja terveysala on ainut, jonka työssäoppimispaikoille maksetaan tällä hetkellä. Korvaukset ovat olleet noin 15—32 euroa viikossa opiskelijaa kohden, ja vuodessa korvauksia on maksettu noin 100 000 euron edestä.

Tarkempaa tietoa muutoksesta löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta osoitteesta minedu.fi/amisreformi.

Kommentoidut