Kristillinen koulu ei saanut valtioneuvostolta perusopetuslupaa eikä siten valtion rahoitusta — Toiminta jatkuu oppilaiden vanhempien rahoittamana

Päätös oli pettymys koulun tukiyhdistykselle, kun sitkeän hakemisen jälkeen Lappeenrannan kaupunkikin puolsi keväällä hakemusta.

kai skyttä

Kristillinen koulu toimii Armilankadulla Helluntaiseurakunnalta vuokratuissa tiloissa. Arkistokuva.
Kristillinen koulu toimii Armilankadulla Helluntaiseurakunnalta vuokratuissa tiloissa. Arkistokuva.

Valtioneuvosto hylkäsi Lappeenrannan kristillisen koulun perusopetusluvan. Perusteluna on perusopetusikäisten lasten määrän väheneminen Etelä-Karjalassa sekä koulun perustamisen taloudelliset rasitukset Lappeenrannan kaupungille. Valtioneuvoston päätöksen perusteluissa todetaan myös, että pienessä koulussa normien mukaisen perusopetuksen järjestäminen olisi haastavaa.

Päätös merkitsee sitä, ettei kristillinen koulu saa valtion rahoitusta.

Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n puheenjohtaja Arto Nirosen mukaan päätös oli pettymys, kun paljon työtä oli tehty hakemuksen eteen. Koulu on toiminut kymmenen vuotta yksityisenä kouluna vanhempien maksamien oppilaskohtaisten kuukausimaksujen varassa. Koulu on hakenut perusopetuslupaa sinnikkäästi koko toimintansa ajan, mutta hakemus sai tärkeän puollon Lappeenrannan kaupungilta vasta tänä keväänä.

Nirosen mukaan Lappeenrannan kristillinen kasvatus -yhdistyksen hallitus kokoontuu ensi viikon alussa pohtimaan jatkoa. Valtioneuvoston päätöksestä olisi mahdollista hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos päätös olisi tulkittavissa lainvastaiseksi. Valitustie olisi Nirosen mukaan vaikea. Sen sijaan uusi hakemus joskus tulevaisuudessa on hänen mukaansa ihan mahdollinen.

— Yleisellä tasolla voi herätä kysymys, vaikuttiko päätökseen hallituksen ja opetusministerin vaihtuminen. Entinen toimitusministeristö ei voinut päätöstä tehdä, ja meillä jäi kovin lyhyt aika luoda kontaktia uuteen ministeriin. Olimme kyllä häneen yhteydessä erityisavustajan kautta.

Lappeenrannan kristillisessä koulussa on ollut oppilaita luokilla 1 — 7 yhteensä noin parikymmentä. Koulu on toiminut Armilankadulla Helluntaiseurakunnan vuokratiloissa.

Tukiyhdistys haki lupaa vuosiluokkien 1 — 9 perusopetuksen järjestämiseen. Valtioneuvosto myönsi luvan muun muassa Lahden kristilliselle koululle sekä Kymenlaakson steinerkoululle, sen sijaan Rovaniemen kristillinen koulu ei saanut opetuslupaa.

Nirosen mielestä Lappeenrannan kristillinen koulu olisi voitu nähdä myös alueellisena kouluna, jonka etuina ovat hyvät painotukset, perinteet ja monipuolisuus yhdistettyinä pienen koulun etuihin. Valinnanvapaus ja yhteisöllisyys ovat myös tärkeä näkökohta.

— Lappeenrannan kaupungille isona toimijana taloudelliset vaikutukset olisivat olleet pienemmät kuin meille, Nironen sanoo.

Kristillisen koulun ja päiväkodin tukiyhdistyksen puheenjohtajana äskettäin aloittanut Nironen aikoo pyrkiä lisäämään tietoisuutta koulusta, sekä toivoo yhteistyön tiivistymistä kaupungin koululaitoksen kanssa.

— Haluamme tulla kuulluksi ja nähdyksi, ja katsomme tulevaisuuteen ihan luottavaisin mielin.