Runollinen ja tasapainoinen ehdotus voitti Sammontalon arkkitehtuurikilpailun: Punatiili on vahva osa Valkoista pihaa — Katso kuvat voittajatyöstä

Sammontalo -hankkeen jatkosuunnittelu käynnistyy välittömästi kilpailun päätyttyä. Sammontalon on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini

Havainneilmakuva Sammontaloksi ehdotetusta Valkoisesta pihasta.
Havainneilmakuva Sammontaloksi ehdotetusta Valkoisesta pihasta.

Lappeenrantalaisen Sammontalon arkkitehtuurikilpailun on voittanut ehdotus Valkoinen piha. Ehdotuksen tekijät ovat arkkitehdit Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini.

Palkintolautakunta kehui voittanutta teosta runolliseksi ja tasapainoiseksi ehdotukseksi, joka istuu hyvin kaupunkikuvaan muodostaen mittakaavaltaan miellyttävän aukion kirkon ja Sammontorin yhteyteen.

Lautakunnan mukaan ehdotus hyödyntää Sammonlahden identiteetin kitetyttävää punatiiltä materiaalina taitavasti. Ehdotuksen voimas materiaalin tuntu yhdistää rakennuksen luontevasti osaksi ympäröivää Sammonlahtea. Punatiilen merkitys osana Sammonlahden identiteettiä näkyi myös ehdotuksista annetuissa yleisöpalautteissa.

Sisätiloja palkintolautakunta piti kauniina ja hillittyinä, jotka muodostavat eriluonteisten avointen oppimistilojen polveilevan kudelman. Ehdotus hyödyntää hyvin luonnonvaloa ja rakennuksen käyttäjille avautuu useasta paikasta suora näkymä ulos.

Sammontalon arkkitehtuurikilpailussa toiseksi kilpailussa sijoittui ehdotus Katras ja kolmanneksi Orbit.

Ehdotus Sammontalot palkittiin lunastuksella. Three amigos, Blockchain ja Oppimisen viinitarha saivat kunniamaininnan.

Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini

Sammonlahdelle tyypillinen punainen tiili on hallitseva materiaali Valkoinen piha -ehdotuksen julkisivussa.
Sammonlahdelle tyypillinen punainen tiili on hallitseva materiaali Valkoinen piha -ehdotuksen julkisivussa.

Hanketta suunnitellaan eteenpäin samantien

Sammontalo -hankkeen jatkosuunnittelu käynnistyy välittömästi kilpailun päätyttyä.

Jatkokehittämisessä kuullaan myös Sammontalon tulevia käyttäjiä ja alueen asukkaita. Sammontalon suunnittelun lisäksi käynnistetään alueen asemakaavamuutoksen laatiminen.

Jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota muun muassa arvioinnin aikana ilmenneisiin parannusehdotuksiin ja ehdotukseen piilotettujen helmien rikkaaseen hyödyntämiseen.

Palkintolautakunta kiinnitti huomiota esimerkiksi ehdotuksessa olevan sisäpihan ja ruokasalin väliseen kapeaan kannakseen, joka on suunnitelman hienoimpia kohtia ja jonka potentiaalia ei ole vielä ehdotuksessa täysin hyödynnetty.

Sammontalon on tarkoitus valmistua vuonna 2023. Valmistuttuaan Sammontalo palvelee Lappeenrannan kaupungin läntisen alueen varhaiskasvatusta, perusopetuksen yhtenäiskoulua, kirjastoa, nuorisotoimea, neuvolaa ja liikuntapalveluja.

Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini

Havainnekuva aulasta ehdotuksessa Valkoinen piha.
Havainnekuva aulasta ehdotuksessa Valkoinen piha.

Kilpailu oli kaksivaiheinen

Lappeenrannan kaupunki järjesti yleisen kaksivaiheisen suunnittelukilpailun Sammontalosta, joka sijoittuu Lappeenrannan läntisten alueiden aluekeskuksena toimivaan Sammonlahteen. Kilpailun ensimmäinen vaihe käyntiin 31.8. — 30.11.2018. Kilpailuohjelman mukaisia töitä saapui määräaikaan mennessä yhteensä 57 kappaletta.

Kilpailun toisessa vaiheessa 6.2.–4.4.2019 kilpailijoiden piti viedä omia ehdotuksiaan eteenpäin tuomariston ja asiantuntijoiden kehitysehdotusten pohjalta. Kilpailutehtävänä oli suunnitella toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus, joka on myös taloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini

Havainnekuva sisäpihasta ehdotuksessa Valkoinen piha.
Havainnekuva sisäpihasta ehdotuksessa Valkoinen piha.

Uusimmat uutiset