Lähiasukkaat tyrmäävät Ukkopuiston — Kourulan päiväkotikoulun sijoittaminen lentokentän laitaan on myös kaavoittajan ja Ely-keskuksen mukaan Kourulan aluekeskusta huonompi vaihtoehto

Poliittiset päättäjät ovat jäämässä aika yksin Ukkopuiston puolustajiksi. Ely-keskus muistuttaa lentokentän kehittämismahdollisuuksista.

Minna Mänttäri

Päiväkoti ei sovi Ukkopuistoon, kuuluu tulevan päiväkotikoulun paikalla kuvattujen lähiasukkaiden viesti. Takarivissä vasemmalta oikealle Pertti Sarkomaa, Esa Torikka, Pekka Himmi, Hannu Roiha, Ulla Himmi, Henry Hatakka, Seppo Muukkonen, Eija Hjelman, Arvi Seppänen, Antti Byckling ja Niilo Byckling sekä Sandra-koira, Piia Koskinen, edessä Lilli, Minni ja Annu Koskinen
Päiväkoti ei sovi Ukkopuistoon, kuuluu tulevan päiväkotikoulun paikalla kuvattujen lähiasukkaiden viesti. Takarivissä vasemmalta oikealle Pertti Sarkomaa, Esa Torikka, Pekka Himmi, Hannu Roiha, Ulla Himmi, Henry Hatakka, Seppo Muukkonen, Eija Hjelman, Arvi Seppänen, Antti Byckling ja Niilo Byckling sekä Sandra-koira, Piia Koskinen, edessä Lilli, Minni ja Annu Koskinen

Kourulan päiväkotikoulun sijoittaminen lentokentän laitaan Ukkopuistoon saa lähiasukkailta täystyrmäyksen.

Yli 70 henkilöä on jättänyt kaavaehdotuksesta muistutuksen. Siinä vaaditaan päiväkotikoulun paikaksi Kourulan aluekeskusta, jota myös kaavoittaja alun perin oli esittänyt.

Poliitikkojen perustelut Ukkopuiston tarjoamasta luontoyhteydestä on ihan höpöhommaa. — Seppo Muukkonen

— Poliitikkojen perustelut Ukkopuiston tarjoamasta luontoyhteydestä on ihan höpöhommaa. Ukkopuistosta on haluttu luoda väärää mielikuvaa, sanoo yksi muistutuksen jättäjistä, Ukkopuiston läheisellä Kuusitiellä asuva Seppo Muukkonen.

"Outoa rakentaa syrjään"

Muistutuksen jättäneiden mielestä on outoa, että uusi päiväkotikoulu rakennetaan syrjään toimivien liikenneyhteyksien luota.

Outoa on muistutusten mukaan sekin, että lapset haluttaisiin siirtää pois monipuolisten liikuntapaikkojen, hoidettujen puistojen ja turvallisten kävelyraittien läheisyydestä puolustusvoiminen harjoitusalueen viereen.

Kourula.jpg

Kuusitiellä asuva Esa Torikka sanoo asukkaiden yllättyneen kovin, kun poliitikot vastoin esitystä valitsivat Ukkopuiston päiväkotikoulun paikaksi.

— Liikenteestä tulee iso ongelma, siihen tulee sumppu, arvioi Torikka.

Muukkonen sanoo, että muistutuksessa ei vastusteta pientaloasutusta Ukkopuistoon, vain päiväkotikoulua.

— Uskomme, että kun asia etenee valtuustoon, siellä paikka voi muuttua, sanoo Muukkonen.

Jotkut ilmoittavat jo muistutuksessaan valittavansa tarpeen tulleen ”loppuun saakka”.

Kaavoittaja on ollut Kourulan aluekeskuksen kannalla

Virkamiehet esittivät aikanaan, että päiväkotikoulu tulisi nykyisen päiväkodin paikalle Kourulan aluekeskukseen. Kaavoittajan lisäksi pääosa viranomaisista ja alueen asukkaista piti Kourulan keskusta parhaana paikkana.

Ensin lasten ja nuorten lautakunta ja lopulta kaupunkikehityslautakunta päätti äänin 8 — 3 paikaksi Ukkopuiston.

Ukkopuiston suurimpana etuna pidettiin luonnonläheisyyttä: metsään rajoittuva tontti tarjoaisi rauhallisen ympäristön ja hyvän luontoyhteyden.

Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajana esteellisen Joonas Grönlundin (kok.) sijaan toiminut Markku Heikkilä (kok.) sanoo, että lautakunta ei halunnut kävellä Ukkopuistoa kannattaneen lasten- ja nuorten lautakunnan yli.

Poliisinkin mukaan Ukkopuisto on lasten kannalta levotonta aluekeskusta turvallisempi paikka. — Markku Heikkilä

— Poliisinkin mukaan Ukkopuisto on lasten kannalta levotonta aluekeskusta turvallisempi paikka. Myös päiväkodin henkilökunta kannatti Ukkopuistoa, perustelee Heikkilä.

Ely-keskus pohtii vaikutuksia lentokentän kehittämismahdollisuuksiin

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä selvittää, että kaavaehdotuksesta pidetään lähiviikkoina viranomaisneuvottelu. Siinä lausunnoissa esiin tuodut asiat käydään läpi.

Kaava-asia etenee kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi.

Lausunnossaan Ukkopuisto-vaihtoehdosta Ely-keskus pitää valitettavana, että Kourulan päiväkotikoulun asemakaava ratkaistaan irrallaan Kourulan aluekeskuksen suunnittelusta. Päiväkotikoulun siirtyminen muualle vaikuttaa aluekeskuksen kaupunkikuvaan ja toiminnallisuuteen.

Jos melualueelle tulee uutta rakentamista, se on ongelma. — Pertti Perttola

Lappeenrannan kaupunki, Päivi Virta-Salo

Kourulan aluekeskus rakennuksineen ja toimintoineen muuttuu lähivuosina ilman uutta päiväkotikouluakin.
Kourulan aluekeskus rakennuksineen ja toimintoineen muuttuu lähivuosina ilman uutta päiväkotikouluakin.

Ely-keskus toteaa, että melualueelle vähitellen osoitettava uusi maankäyttö rajoittaa lentotoiminnan kehittämistä tulevaisuudessa. Kaava-alue rajoittuu itäreunasta puolustusvoimien harjoitusalueeseen. Ely-keskuksen mukaan harjoitusalueen mahdollinen rajoitettu käyttö on otettava huomioon.

— Jos melualueelle tulee uutta rakentamista, se on ongelma. Kyse on tulevien asukkaiden oikeusturvasta sekä lentokentän toimijoiden oikeusturvasta, muotoilee alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttola Ely-keskuksesta.

Fakta: Uusi päiväkotikoulu

Viisi lapsiryhmää ja yksi esikouluryhmä, 144 lasta.

Kaksi luokkatilaa 1. ja 2. vuosiluokille.

Henkilökuntaa yhteensä 37.

Myös iltakäyttöön soveltuva 220 neliön sali.

Palvelukeittiö, ruoka valmistetaan Lappeen keskuskeittiössä.

Lähde: Lappeenrannan kaupunki

Luetuimmat