Lappeenrantalaisen Henry Hatakan keksinnön avulla kalat eivät joutuisi nielemään hormoneja ja lääkkeitä ja ihmiset saisivat ravinnokseen puhtaampaa ruokaa

Wapulecin vesienpuhdistusteknologiaa on kokeiltu Toikansuon puhdistamolla hyvin tuloksin. Se voisi olla tärkeä osa Itämeren puhdistuksessa ja seuraava suuri suomalainen vientituote.

Kai Skyttä

Vedenpuhdistuksen suurin haaste on se, ettei ole olemassa sellaista tekniikkaa joka poistaisi kaikki haitta-aineet. Henry Hatakka sanoo. Kiinteät aineet saa pois yhdellä tekniikalla, liukeamat toisella.
Vedenpuhdistuksen suurin haaste on se, ettei ole olemassa sellaista tekniikkaa joka poistaisi kaikki haitta-aineet. Henry Hatakka sanoo. Kiinteät aineet saa pois yhdellä tekniikalla, liukeamat toisella.

Lappeenrantalaisen Wapulec-teknologiayhtiön vedenpuhdistuskeksinnön käytännön kokeilusta on saatu hyviä tuloksia Toikansuon jätevedenpuhdistamolla.

Koronapurkausteknologialla toimiva laitteisto poistaa alustavien tutkimusten mukaan jätevedestä löytyviä lääkeainejäämiä, hormoneita ja torjunta-aineita 90-prosenttisesti. Se tarkoittaa että, veteen jää haitta-aineita alle Euroopan lääkeviraston suositusten.

Haitallisten aineiden lisäksi kehittämämme teknologia myös hygienisoi jätevesiä.


Koronapurkausteknologia tarkoittaa lyhyitä sähköpurkauksia, jotka tuhoavat lääke- ja muut jäämät hapettamalla. Teknologiaa pilotoidaan Toikansuolla tammikuun puoliväliin saakka, jonka jälkeen sitä jatketaan Kotkan Mussalossa.

Tehokas ja kustannustehokas teknologia

Jätevesilaitokset puhdistavat vesiä biologisesti, mikä tepsii orgaanisiin jätteisiin, mutta ei lääke- ja haitta-ainejäämiin. Torjunta-aineet, muovinpehmentimet ja liuottimet aiheuttavat vesissä ongelmia jo pieninä pitoisuuksina.
Toikansuolla kokeiltavan menetelmän kehittäjä Henry Hatakka kertoo, ettei esimerkiksi lääkejäämiä puhdisteta jätevesistä nykyisin muualla kuin Sveitsissä. Siellä käytettävä menetelmä on otsonointi, joka on tehokas mutta kallis.
Sähköpurkauksilla haitallisten aineiden poistaminen on halvempaa kuin otsonoinnilla.
— Kaikkien seurannassa olleiden lääkeainejäämien, hormonien ja torjunta-aineiden määrät vähenivät alle Euroopan lääkeviraston suositteleman 150 nanogrammaa per litra. Käyttökustannukset puolestaan jäivät jopa alle kahteen senttiin jätevesikuutiometriltä, Hatakka kertoo.
Jätevesilaskussa menetelmä ei kuitenkaan välttämättä edes näkyisi.
— Haitallisten aineiden lisäksi kehittämämme teknologia myös hygienisoi jätevesiä, joka nykyisin maksaa 1—3 senttiä jätevesikuutiometriltä riippuen käytetystä teknlogiasta, Hatakka sanoo.

Itämeren hormonipitoisuudet monituhatkertaisia sallittuihin arvoihin verrattuna


Hormonit ja lääkkeet kulkeutuvat muuntumatta ihmiselimistön läpi, ja jätevesien kautta ne päätyvät vesistöihin. Esimerkiksi estrogeeni-hormoni ja sen johdannaiset vaikuttavat kalojen käyttäytymiseen ja lisääntymiskykyyn, jos sitä löytyy vedestä 100 nanogrammaa per litra.
— Saksan rannikolta on Itämerestä mitattu 17 000 nanogramman pitoisuuksia litrasta vettä. Myös antibioottijäämät kulkeutuvat vesistöihin ja kalojen kautta ihmisiin, ja samalla niihin kehittyy resistenssi, eli lääkkeiden teho heikkenee, Hatakka sanoo.

Pekka Hölkki

Hatakan keksintöä on kokeiltu käytännössä Toikansuonjätevedenpuhdistamolla, ja niistä on alustavien tuloksien mukaan saatu poistettua 90 prosenttia esimerkiksi hormoni- ja lääkeylijäämistä.
Hatakan keksintöä on kokeiltu käytännössä Toikansuonjätevedenpuhdistamolla, ja niistä on alustavien tuloksien mukaan saatu poistettua 90 prosenttia esimerkiksi hormoni- ja lääkeylijäämistä.

Pilottilaitteisto rakennettiin voittorahoilla

Toikansuon jätevedenpuhdistamolla käytettävä laitteisto rakennettiin Ålandsbankenin Itämerikilpailun voittorahoilla. Hankkeessa on rakennettu lähes 500 kuutiometriä päivässä jätevettä käsittelevä demonstrointimoduuli.
Wapulecin kehittäjät laskevat, että jos teknologia otettaisiin käyttöön koko Itämeren alueella, sillä voisi vähentää päästökuormitusta jopa satoja tonneja vuodessa.