Kaukaan Voiman tuottamalla sähköllä on ekomerkki, vaikka voimalaitoksella polttoaineena käytetään myös turvetta — Näin ekosähkö määritellään

Biomassavoimalaitosten vuosittain tuottamasta sähköstä vähintään puolet on tuotettava Ekoenergia-merkin kriteerien mukaan.

Näyttelijä Kari Hietalahti kertoo Lappeenrannan Energian asiakaslehdessä valinneensa yhtiön tuottaman Ekoenergian, koska sitä ei tuoteta vesi- tai ydinvoimalla tai turvetta polttamalla.
Näyttelijä Kari Hietalahti kertoo Lappeenrannan Energian asiakaslehdessä valinneensa yhtiön tuottaman Ekoenergian, koska sitä ei tuoteta vesi- tai ydinvoimalla tai turvetta polttamalla.

Etelä-Saimaan lukija ihmetteli, miksi Lappeenrannan Energian asiakaslehdessä kirjoitettiin, että yhtiön Ekoenergiaa ei ole tuotettu turpeella.

Yhtiön Metsävoima-sähkö tuotetaan kuitenkin Kaukaan Voiman biovoimalaitoksella, joka käyttää polttoaineena myös turvetta.

Turpeen polttaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ja sen nosto vaikuttaa lähivesien laatuun. EU on luokitellut turpeen fossiiliseksi polttoaineeksi, Suomi hitaasti uusiutuvaksi biomassapolttoaineeksi.

Mitä on Ekoenergia?


Ekoenergia on kansainvälinen ympäristöjärjestöjen verkosto, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja lisätä kuluttajien tietoa sähkön alkuperästä.

Ekoenergia on sähkön ympäristömerkki. Merkin saanut sähkö täyttää kestävyyskriteerit. Kaikille uusiutuvan sähkön tuotantotavoille (esimerkiksi aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia) on omat kriteerit.

Nykyisten kriteerien mukaan biomassavoimalaitosten, eli eloperäistä jätettä polttavien laitosten, vuosittain tuottamasta sähköstä vähintään puolet on tuotettava Ekoenergian kriteerien mukaan. Poltettavaksi kelpaavat esimerkiksi sahanpuru, puunkuori, hake sekä mustalipeä. Kannot ja juurakot tai tukkipuut eivät käy.

— Me tarkistamme kerran vuodessa, että voimalaitos on tuottanut vähintään 50 prosenttia sähköstä Ekoenergian kriteerien mukaisesti. Me tarkistamme myös, miten paljon yritys on myynyt Ekoenergiaa, kertoo Ekoenergian ohjelmapäällikkö Steven Vanholme Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Voiko turvetta käyttävä voimalaitos tuottaa ekosähköä?

Lappeenrannan Energian mukaan sen Metsävoima-sähkön tuotannossa käytetään ainoastaan puun kuorta, haketta ja purua, eikä puita kaadeta sähköntuotantoa varten. Tuotteella on Ekoenergia-merkki.

— Metsävoimasta voi ihan huoletta sanoa, ettei siinä ole turvetta. Turvejakeet ja tietyt muut polttoaineet eivät saa Ekoenergia-merkintää, Lappeenrannan Energian energiakaupan johtaja Marko Pollari sanoo.

Joka hetki sähkö ei välttämättä ole tuotettu Ekoenergian kriteerien mukaisesti, Steven Vanholme ja Marko Pollari sanovat.

Laskennallisesti vuoden kuluessa ekosähköä kuitenkin tuotetaan vähintään 50 prosenttia sähköstä tai sen verran kuin sitä on myyty.

— 50 prosenttia ei riitä meille ikuisesti, mutta jostain pitää aloittaa. Me toimimme, jotta koko maailma ja koko Lappeenranta olisi turpeeton, Vanholmen sanoo.

Onko mitään ekosähköä koko ajan saatavilla?

Vesivoima on Vanholmen mukaan ainoa uusiutuva energiantuotantomuoto, joka tuottaa jatkuvasti sähköä.

Tuulivoimalatkaan eivät tuota koko ajan sähköä.

Ongelmana on se, että vesivoimalaitoksien padot estävät kaloja liikkumasta, mikä vaikuttaa kalakantoihin ja kalastukseen. Monet kalastuksen harrastajat vastustavat vesivoimaa.

Ekoenergialle asetettuja vaatimuksia myös päivitetään. Tänä vuonna on tarkasteltu vesivoiman kriteereitä uudestaan ja ensi vuonna ovat vuorossa biomassan kriteerit.

Aiotaanko turvetta käyttää jatkossa?

UPM:n Kaukaan tehdasalueella sijaitseva Kaukaan Voiman voimalaitos tuottaa kaukolämpöä ja sähköä Lappeenrannan Energialle. Laitos käyttää polttoaineinaan kuorta, kantoja, metsätähdettä ja muita puuperäisiä polttoaineita sekä turvetta.

— Turpeen osuus on ollut viime vuosina 15—20 prosenttia. Tänä vuonna luvun arvioidaan olevan lähempänä 15, Kaukaan Voiman toimitusjohtaja, voimalaitospäällikkö Ismo Orava kertoo.

Oravan mukaan turvetta käytetään tasaisesti ympäri vuoden. Esimerkiksi nyt kun maa on märkää, metsästä ei välttämättä päästä hakemaan puita ja metsätähdettä.

— Turve pitää voimalaitoksen kattilaa puhtaana. Kattila on suunniteltu niin, että se toimii kokonaan biopolttoaineillakin.

Kaukaan Voiman omistajiin kuuluvat Pohjolan Voima ja Lappeenrannan Energia tavoittelevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Pohjolan Voiman tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

— Jos Metsävoiman kysyntä kasvaa, voimme vaikuttaa siihen, että laitoksella poltetaan aiempaa vähemmän tai ei ollenkaan turvetta, Lappeenrannan Energian Pollari sanoo.

Muokattu kello 10.40: Korjattu otsikkoon, että Kaukaan voimalaitoksella käytetään polttoaineena myös turvetta.

Luetuimmat