Lappeenrannan koulukuljetus koetaan toimivaksi ja turvalliseksi — Tiedottaminen ja säästösyistä tehdyt reittimuutokset aiheuttivat eniten tyytymättömyyttä kaupungin asiakaskyselyn perusteella

Kuljettajien luotettavuus ja asiakaspalvelutaidot koetaan kyselyn perusteella hyväksi. Tiedottaminen koulukuljetusasioista koettiin muita osa-alueita huonommaksi.

Arttu Muukkonen

Kaupunki tiedusteli kyselyssään huoltajien mielipiteitä koulukuljetuksista.
Kaupunki tiedusteli kyselyssään huoltajien mielipiteitä koulukuljetuksista.

Lappeenrannan kaupungin toteuttaman asiakaskyselyn mukaan lappeenrantalaiset ovat koulukuljetuksiin enimmäkseen tyytyväisiä. Asteikolla yhdestä viiteen koulukuljetukset saivat arvosanan 4,29.

Lappeenrannan kaupungin tiedotteen mukaan asiakaskyselyllä pyritään saamaan tietoa ja palautetta koulukuljetusten toimivuudesta. Kysely tehtiin tämän vuoden touko- ja kesäkuussa.

Kyselyn kohderyhmänä olivat koulukuljetusta käyttävien lasten vanhemmat. Kysely lähetettiin yhteensä 1 077 henkilölle ja vastauksia saatiin 302 kappaletta. Joukkoliikennepäällikkö Terhi Koski on kyselyn tuloksiin tyytyväinen.

— Kyllähän nämä todella hyvät tulokset ovat kokonaisuudessaan, Koski sanoo.

Koulukuljetusjärjestelyt toimivaksi koki noin 85 prosenttia vastaajista, jotka antoivat järjestelyille kolmea suuremman arvosanan. Kuitenkin 15 prosenttia vastaajista antoi järjestelyjen toimivuudelle arvosanan kolme tai sitä alemman arvosanan.

Koulukuljetus koetaan myös ylivoimaisesti turvalliseksi, noin 90 prosenttia vastaajista antoi koulukuljetusjärjestelyjen turvallisuudelle kolmea paremman arvosanan. Kosken mukaan koulukuljetuksien turvallisuus koostuu monista asioista.

Koulukuljetukset ovat monen osapuolen yhteistyötä. Toki aina parantamisen varaa löytyy. — Terhi Koski

— On tärkeää, että kalusto on hyvässä kunnossa, meillä on hyvä tiedonvälitys liikennöitsijöille, liikennöitsijöillä on hyvät kuljettajat jotka tuntevat reitit, ja kuljettajat ovat tehtävään soveltuvia ja soveltuvia toimimaan lasten kanssa.

Kuljettajien luotettavuus ja asiakaspalvelutaidot koetaan kyselyn perusteella hyväksi. Myös kuljettajien käytössä olevaan kalustoon oltiin kyselyn perusteella tyytyväisiä. Koski kertoo, että vastuu kuljettajien valinnasta on liikennöitsijällä.

— Sopimuksessa on määritelty, että kuljettajan on sovelluttava koulukuljetuksiin. Aina kun tulee uusia kuljettajia, tai tehdään uusia sopimuksia, liikennöitsijät tarkastavat kuljettajan taustat ja rikosrekisteriotteet.

Tiedottaminen aiheuttaa tyytymättömyyttä

Kyselyn mukaan kaupungin koulukuljetusyksikön tiedottamiseen ja asiakaspalveluun ollaan enimmäkseen tyytyväisiä. Noin 65 prosenttia vastaajista antoi kaupungin koulukuljetusyksikön tiedottamiselle asteikolla yhdestä viiteen kolmea suuremman arvosanan. Toisaalta noin 35 prosenttia antoi kaupungin koulukuljetusyksikön tiedottamiselle arvosanan kolme tai sitä alemman arvosanan. Asiakaspalvelulle kolmea suuremman arvosanan antoi 75 prosenttia vastaajista. Koski arvelee, että kaikilla vanhemmilla ei ole tietoa kaupungin, liikennöitsijöiden ja koulujen rooleista ja vastuualueista. Koski kertoo kaupungin kuljetusyksikön vastaavan enimmäkseen neuvonnasta ja tiedonsaannista.

— Koulukuljetusyksikkö tiedottaa kouluille, jotka tiedottavat vaikka Wilma viesteillä koulukuljetusasioista. Koulukuljetukset ovat monen osapuolen yhteistyötä. Toki aina parantamisen varaa löytyy.

Suurimmasta osasta vastaajista koulujen ja päiväkotien tiedottaminen ja tiedonsaanti koulukuljetusasioista toimii selkeästi paremmin. Noin 75 prosenttia vastaajista antoi koulujen ja päiväkotien tiedottamiselle kolmea paremman arvosanan. Myös asiakaspalvelu koetaan paremmaksi, lähemmäs 80 prosenttia vastaajista antoi sille kolmea suuremman arvosanan.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet vanhemmat kertoivat opetelleensa lapsen kanssa turvallista liikkumista kyytiinottopaikoille. Lähes kaikki vanhemmat ovat myös ohjeistaneet lastaan käyttäytymään asiallisesti koulumatkoilla.

— Se on tietysti ensisijainen asia, että lapsen kanssa käydään ne läpi, Koski korostaa.

Kyselyjä jatketaan tulevaisuudessa

Tiedottaminen koulukuljetusasioista koettiin myös liikennöitsijän taholta muita osa-alueita huonommaksi. Noin 25 prosenttia antoi liikennöitsijän tiedottamiselle arvosanan kolme tai sitä huonomman arvosanan. Kuitenkin enemmistä, eli noin 75 prosenttia vastaajista, oli tiedottamiseen tyytyväisiä ja antoi sille kolmea paremman arvosanan. Reittivalintojen ja aikataulun suunnittelu koettiin ongelmalliseksi, lähes 30 prosenttia vastaajista antoi sille arvosanan kolme, tai sitä alemman arvosanan. Koulukuljetukset ovat kokeneet paljon muutoksia tänä vuonna, ja monia reittejä on muutettu. Kosken mukaan muutoksilla haettiin kustannussäästöjä.

— Joillakin oppilailla koulumatka on pidentynyt. Joitain reittejä on yhdistelty. Mutta kaikista pidetään kyllä huolta, koulumatkat ovat lain sallimissa puitteissa.

Koski kertoo, että Lappeenrannan kaupunki tulee tekemään vastaavanlaisia asiakaskyselyitä myös tulevaisuudessa.