Opetus- ja kulttuuriministeriöltä koronatukea taiteelle – Lappeenrantaan avustuksia vajaat 180 000 euroa

Nyt myönnettyjen tukien suurin yksittäinen saaja maakunnassa on Lappeenrannan kaupunginteatteri.

Kai Skyttä

Lappeenrannan kaupunginteatteri sai Etelä-Karjalaan myönnetyistä OKM:n taideavustuksista puolet. Kuva on syksyllä esitetystä Verkossa-farssista.
Lappeenrannan kaupunginteatteri sai Etelä-Karjalaan myönnetyistä OKM:n taideavustuksista puolet. Kuva on syksyllä esitetystä Verkossa-farssista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiistaina myöntänyt kulttuurille ja taiteelle korona-avustuksia 20,7 miljoonaa euroa. Eteläkarjalaiset taidelaitokset saivat tukea yhteensä 220 000 euroa.

Maakunnan suurimman yksittäisen tuen sai Lappeenrannan kaupunginteatteri, jolle myönnettiin 111 000 euron avustus.

Lappeenrannassa tukea saivat myös kaupunginorkesteri sekä museot. Orkesterin saama tuki oli 35 000 euroa ja museoiden yhteinen tukisumma 32 000 euroa.

Imatralla korona-avustuksia sai Teatteri Imatra, jonka saama summa on 42 000 euroa. Teatteri oli ainoa imatralainen avustuksia saanut laitos.

Koko maassa museo-, orkesteri- ja teatteritoiminnalle myönnettiin tukea yhteensä 14,8 miljoonan euron edestä. Avustusten perusteina olivat laitosten kevään aikaiset tulonmenetykset ja säästöt, toteutunut toiminta sekä suunnitelmat toiminnan jatkuvuudesta.

– Teattereilla, orkestereilla ja museoilla on suuri merkitys kaikkialla Suomessa. Ne tarjoavat elämyksiä ja isoja kokemuksia. Niillä on myös rooli alueellisen ja valtakunnallisen identiteetin rakentumisessa, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) ministeriön tiedotteessa.

Tukea jaettiin muualla maassa myös joillekin taiteen perusopetusta järjestäville laitoksille.