Eksote yrittää pitää nuoret aikuiset elämässä kiinni keinoälyn avulla — Taistelu syrjäytymistä vastaan jatkuu asiakkaiden kanssa toteutettavalla pilottihankkeella

Eksotessa kehitetään parhaillaan kahta ratkaisua, joissa valjastetaan keinoälyä ehkäisemään nuorten aikuisten ja vanhojen ihmisten ongelmia hyvissä ajoin.

Kai Skyttä

Nuorten ja nuorten aikuisten psyykkiset ongelmat ja palvelun tarve ovat kasvaneet. Kuvituskuva.
Nuorten ja nuorten aikuisten psyykkiset ongelmat ja palvelun tarve ovat kasvaneet. Kuvituskuva.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) nojataan yhä enemmän keinoälyyn.

Eksotessa kehitetään parhaillaan kahta ratkaisua, joissa valjastetaan keinoälyä ehkäisemään ongelmia hyvissä ajoin. Toinen koneoppimisen ratkaisuista pyrkii estämään nuorten aikuisten syrjäytymistä ja toinen ylläpitämään vanhojen ihmisten toimintakykyä.

Nuorten aikuisten syrjäytymisriskejä tunnistavaa ratkaisua Eksote kehittää Fujitsu Finlandin kanssa. Tällä hetkellä ammattilaisten käytössä olevan ennustemallin algoritmi pystyy havaitsemaan noin 90 prosenttia uhkaavista sosiaalisista syrjäytymisistä.

Keinoälyn ”ymmärrys” perustuu olemassa olevaan tietoon. Eksoten ammattilaiset ovat määritelleet puoli tusinaa ei-toivottua lopputulosta. Niitä ovat esimerkiksi syrjäytyminen ja päihteiden käyttö. Koneoppiminen etsii olemassa olevasta tiedosta ei-toivottuja lopputuloksia ennustavia tekijöitä.

Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko sanoo, että ennusmerkit on varmistettu tilastollisesti ja laadullisesti.

— Ihminen voi järkeillä ongelmiin johtavia syy-seuraus-suhteita, mutta ei pysty hahmottamaan korreloivia tekijöitä. Keinoälyllä voidaan kokonaisvaltaisemmin ennustaa asioita, jotka voivat mennä pieleen, Suihko sanoo.

Asiakasta ei voi tunnistaa

Tutkimusprojektissa toteutetun keinoälyn käyttämä tieto liittyy Eksoten 18—35-vuotiaiden asiakkaiden käyttämiin palveluihin. Suihko korostaa, että keinoäly on käyttänyt mallinnuksessa pseudonymisoitua tietoa, eli kaikki henkilöön sidottu tieto hävitetään eivätkä asiakkaat ole tunnistettavissa.

Jatkossa Eksote tutkii mahdollisuutta, jossa identiteettiä ei olisi tarpeen hävittää tiedosta. Silloin keinoälyn voisi tuoda asiakasta lähelle ensi vuoden aikana.

Keinoälyllä voidaan kokonaisvaltaisemmin ennustaa asioita, jotka voivat mennä pieleen. — Toni Suihko

Nyt laki tietojen toissijaisesta käytöstä mahdollistaa tietojen yhdistelyn keinoälyssä tällä hetkellä yksilöimättä kohdetta, mutta Eksote kokeilee pilottihankkeessa kerätä tietoja ennusmerkkejä varten tunnistettavissa olevilta asiakkailta.

— Ensi vuoden puolella kokeilemme keinoälyä rajatulla joukolla niin, että tietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan lupaan laaja-alaiseen tietojen katseluun. Selvitämme, saammeko Suomen lainsäädäntöä noudattaen kytkettyä keinoälyn yksilötietoihin, kun asiakas esimerkiksi käy vastaanotolla tai käyttää puhelinpalvelua, Suihko sanoo.

Aiemmin käytetty sairauksien hoitamiseen

Suihkon mukaan Eksoten tapa käyttää keinoälyä on melko ainutlaatuista maailmassa, sillä aiemmin keinoälyn käyttäminen on keskittynyt enimmäkseen sairauksien hoitamiseen.

— Espanjassa on ollut vastaavaa, ja Japani on erittäin kiinnostunut ennalta ehkäisevästä keinoälystä, Suihko toteaa.

Suihko pitää ongelmia ehkäisevää keinoälyä merkittävänä paitsi yksilön, myös yhteiskunnan kannalta.

— Keinoälyn laajemmalla soveltamisella on suuri vaikutus kansantalouteen etenkin nyt, kun nuorten ja nuorten aikuisten psyykkiset ongelmat ja palvelun tarve lisääntyvät koko ajan. Ennusmerkkien ymmärtäminen muuttuu yhä tärkeämmäksi, ja jos niiden avulla saadaan pidettyä huolta ihmisistä ja heidän työkyvystään, on sillä ekonomista vaikutusta yhteiskunnassa, Suihko sanoo.

Luetuimmat