Traktorit halutaan pois Kuutostieltä — Imatran ja Selkäharjun välille kaavaillaan moottoriliikennetietä, rahoitus ja aikataulu yhä auki

kai skyttä

Kuutostie liikenneturvallisuutta halutaan parantaa siirtämällä traktorit ja muu hitaampi liikenne rinnakkaisteille. Kuutostiestä on tulossa moottoriliikennetie Imatran ja Selkaharjun välisellä osuudella, mikäli tekeillä oleva liikennesuunnitelma etenee.
Kuutostie liikenneturvallisuutta halutaan parantaa siirtämällä traktorit ja muu hitaampi liikenne rinnakkaisteille. Kuutostiestä on tulossa moottoriliikennetie Imatran ja Selkaharjun välisellä osuudella, mikäli tekeillä oleva liikennesuunnitelma etenee.

Kaakkois-Suomen Elinkeino- ja ympäristökeskus ELY laatii parhaillaan tiesuunnitelmaa Kuutostien muuttamiseksi moottoriliikennetieksi Selkäharjun ja Mansikkalan välisellä valtatiejaksolla.

Mikäli tiesuunnitelma saa rahoituksen, se poistaa tieltä hitaan ajoneuvoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn. Ne siirtyvät jatkossa rinnakkaistiestölle.

Tiesuunnitelman toteuttaminen parantaisi liikenneturvallisuutta ja liikenteen Selkäharjun ja Imatran välillä.

Kuutostiellä on Lappeenrannan ja Imatran välillä on sattunut useita peräänajoja, kun autot ovat törmänneet traktorien ja muiden hitaammin liikkuvien kulkuneuvojen kanssa. Nämä vaaratilanteet poistuvat kokonaan, mikäli hanke toteutuu.

Nopeusrajoitus ei muutu

Muutoksen odotetaan myös vähentävän tien häiriöherkkyyttä mikä puolestaan parantaisi henkilö- ja tavaraliikenteen matka-aikojen ennustettavuutta.

— Pitkä ja yhtenäinen Taavetti - Imatra moottoriliikennetie luo myös myönteisen imagovaikutuksen kansainvälistä tavaraliikennettä ja lisääntyvää matkailuliikennettä ajatellen, sanoo projektivastaava Hannu Moilanen ELYstä.

Moilanen korostaa, että kyseessä on moottoriliikennetie, ei moottoritie. Se tarkoittaa sitä, että nopeusrajoitus on jatkossakin 100 km/h.

Tiesuunnitelma valmistuu alkukesällä 2019.

Kun tiesuunnitelma saa lainvoimainen Kuutostien muuttaminen moottoriliikennetieksi voidaan toteuttaa aikaisintaan vuonna 2020 - 2021.

Hankkeen rahoituksesta ei ole päätöksiä, mutta sen alustava kustannusarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Rinnakkaistie Joutsenon kohdalle

Vaadittava rinnakkaistieyhteys puuttuu täysin ainoastaan Joutsenon itäpuolelta Jänhiälän ja Pellisenrannan väliseltä osuudelta. Väylävirasto aikoo ratkaista asian niin, että se rakentaa uuden tieyhteyden rautatien pohjoispuolelle, nykyisen Veromalammen yksityistien korvaavana maantienä.

Sen pituus on noin 2,5 kilometriä. Se toimii samalla valmisteilla olevan kaksoisraiteen huoltotienä.

Suunnittelualue rajautuu Kuutostien länsipäässä Selkäharjun eritasoliittymään ja idässä Imatralla Mansikkalaa nykyisen ja ennallaan säilyvän moottoritieosuuden alkuun. Suunnitteluosuuden pituus on noin 39 kilometriä.

Luetuimmat