Lappeenranta karsii yksityisteiden talviaurauksia noin 200 kilometrin matkalta ensi talven jälkeen

Talviauraus ei ole ollut haja-asutusalueilla tasapuolista, joten siitä luovutaan— Tiekunnat voivat edelleen hakea rahallista avustusta talvihoitoon, jos tien varrella on vakituista asutusta

Mika Strandén

Yksityisteitä pitkin kuljetaan muun muassa vakituisille asuinpaikoille ja mökeille.
Yksityisteitä pitkin kuljetaan muun muassa vakituisille asuinpaikoille ja mökeille.

Yksityisteiden talviauraus siirtyy uuteen aikaan ensi talven jälkeen Lappeenrannassa.

Kaupunki luopuu talvihoidosta noin 230 yksityistiekilometrillä, jolloin talviaurauksia ja kesäkunnossapitoa jää noin 30 kilometrin matkalle.

Vastedes avustusta ei saa enää työnä, vaan ainoastaan rahallisena tukena.

Ehtona on, että yksityistien osakkaat ovat perustaneet tiekunnan. Tien varrella täytyy olla pysyvää asutusta tai tiellä täytyy olla huomattava liikenteellinen merkitys.

Kaupunkikehityslautakunta päätti uudesta käytännöstä keskiviikkona. Käydyn keskustelun aikana Jari Karhu (kesk.) ehdotti, että asian käsittely jätetään pöydälle.
Esitystä ei kannatettu ja se raukesi. Jari Karhu jätti eriävän mielipiteen.

Yksityistiet tasa-arvoiseen asemaan

Muutoksen taustalla on elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajan Pasi Leimin mukaan halu asettaa kaikki Lappeenrannan yksityistiet samanarvoiseen asemaan.

Tähän asti kaupunki on vastannut talviaurauksista pääosin vanhan Lappeenrannan alueella.

Siitä syystä yksityistiet Joutsenossa ja Ylämaalla ovat jääneet työpanoksen ulkopuolelle eriarvoiseen asemaan.

Toisena perusteena on määrärahojen vähyys.

— Sellainen tilanne ei ole mahdollinen, että kaikille halukkaille yksityisteille ympäri Lappeenrannan maaseutua kyettäisiin järjestämään samanlainen palvelu, huomauttaa Leimi.

Tiekuntia 1200 kilometrin matkalla

Tiekunnat hallinnoivat tällä hetkellä Lappeenrannassa yksityisteitä noin 1 200 kilometrin matkalla.

Tiekunta puuttuu kuitenkin edelleen lukuisilta yksityisteiltä.

Kaupunki lopettaa talviaurauksen haja-asutusalueiden yksityisteillä 1. kesäkuuta 2020 alkaen.

Avustusta voi hakea talvihoidon lisäksi kesäkunnossapitoon, auraukseen, perusparantamiseen sekä erityiskohteisiin, kuten siltojen ja rumpujen rakentamiseen.

Rahaa myönnetään mainituin ehdoin, jos määrärahaa on jäljellä.

Valtio kiristää myös yksityistiebudjettiaan noin 17 miljoonasta eurosta 3 miljoonaan euroon vuonna 2021.

Koko potista ohjautuu Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueelle 1,9 miljoonaa euroa. Siitä iso osa menee lauttaliikenteen tukemiseen.

Yksityistiet

Suomessa tieverkko jaetaan hallinnollisesti kolmeen luokkaan: valtion ylläpitämät maantiet (yleiset tiet), kunnan ylläpitämät asemakaavan mukaiset kadut ja yksityistiet, joita ylläpitävät tiekunnat/tieosakkaat.
Yksityisteitä hoidetaan tieosakkaiden kesken sopimalla tai järjestäytyneenä perustamalla tiekunta. Tiekunta vastaa tien kunnossapidon tasosta sekä kerää tieyksikkömaksuja tien kunnossapitoon.
Lappeenrannassa on noin 1200 km tiekunnallisia yksityisteitä sekä lisäksi lukuisia kilometrejä yksityisteitä ilman tiekuntaa.