Kumpi ehtii ensin Uus-Lavolan vanhaan metsään: Suojelupäätös vai harvennushakkuu?

Luonnonsuojelijat jättäisivät metsän nykytilassaan virkistyskäyttöön, Lappeenrannan kaupunki varautuu pieniin harvennuksiin. Lähimetsistä puhutaan tiistaina yleisötilaisuudessa.

Marleena Liikkanen

Ympäristönhoitajaksi pian valmistuva Anne Pulliainen toivoo Uus-Lavolan metsän säilyvän nykytilassaan.
Ympäristönhoitajaksi pian valmistuva Anne Pulliainen toivoo Uus-Lavolan metsän säilyvän nykytilassaan.

Lavolantien ja Tilsalantien väliin jäävä metsäalue on noussut Lappeenrannan länsialueilla asuvien huolenaiheeksi. Hakkuut ovat nakertaneet aluetta pala palalta, ja harvennusten pelätään yltävän pian metsän sydämeen saakka.

— Kyseessä on ainoa laajempi metsäalue asutuksen keskellä Lappeenrannassa. Kaupungissa pitäisi olla edes yksi luonnontilainen alue, kun kaikkialla muualla on talousmetsää, ympäristönhoitajaksi ensi keväänä valmistuva Anne Pulliainen toteaa.

Kaupungissa pitäisi olla edes yksi luonnontilainen alue.

Aivan pientaloalueen vierestä alkavalla metsällä on laajuutta useita kymmeniä hehtaareita. Siihen sisältyy sekä yksityisten että kaupungin maata, hakkuuaukkoa ja kypsää sekametsää.

Pulliaisen mukaan parhaiten säilyneessä metsän osassa on vanhan metsän piirteitä, kuten lahopuita ja kääpiä. Eri puulajeja on paljon, ja alueella tavataan muun muassa suojeltua liito-oravaa.

Asukastapahtumassa puhutaan lähimetsistä

Lähimetsistä huolestunut Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri toivoo asiasta keskustelua. Siksi se järjestää tiistaina 16. tammikuuta Terveysmetsä meille -asukastapahtuman, jossa käsitellään kaupunkimetsiä niin Uus-Lavolassa kuin muuallakin.

Sammonlahden koulussa kello 18 alkavassa tapahtumassa Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen pitää esitelmän lähiluonnosta. Koulujen luontokerhoja vetävä Laura Blomqvist puolestaan kertoo lähimetsien merkityksestä opetukselle. Tilaa on myös erilaisille mielipiteille.

Metsäkeskustelu halutaan usein typistää luonnonsuojelijoiden ja tehometsätalouden juupas—eipäs -väittelyksi. Asia on kuitenkin moniulotteisempi, ja taajamametsissä tulee ottaa huomioon realiteetit.

— Toki polkujen varsilta saa poistaa kaatumavaarassa olevat lahopuut, Pulliainen huomauttaa.

Suojeluesitys on valmisteilla

Uus-Lavolan metsää on esitetty suojeltavaksi. Valtuutettu Virpi Junttilan (vihr.) valtuustoaloitteeseen valmistellaan parhaillaan kaupungin vastausta.

— Tulemme vastaamaan aloitteeseen ja siinä kerromme miten mielestämme asiassa on syytä edetä, Lappeenrannan kaupungin metsätalouspäällikkö Risto Laukas toteaa.

Suojeluun esitetyllä alueella tehtiin viime kesänä pienpuuston hoitoa asukkaiden esittämien toiveiden mukaisesti. Tulossa on mahdollisesti joitakin pieniä ja keveitä harvennuksia.

Laukas korostaa sitä, ettei taajamametsissä tavoitella hakkuutuloja, vaan pääpaino on asukkaiden viihtymisessä ja terveissä, monipuolisissa metsissä.

— Metsiin jätetään tiheikköjä ja eri puulajeja. Jostakin kohdasta avataan näkymää, polkujen reunat avataan sekä jätetään maapuita ja pystykuivia puita. Vaaralliset puut pyrimme löytämään ja kaatamaan, jotta vältytään vahingoilta. Tähän meidät velvoittaa lainsäädäntö, Laukas kertoo.