Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtajan valinta menee uusiksi — Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan valintamenettely ei täyttänyt tasapuolisuuden vaatimusta: Yksi pätevä ja kokenut hakija jäi kutsumatta haastatteluun

kai skyttä

Lappeen Marian kirkko viime vuoden maaliskuussa.
Lappeen Marian kirkko viime vuoden maaliskuussa.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto joutuu uusimaan talousjohtajan valinnan lähes kahden vuoden jälkeen. Itä-Suomen hallinto-oikeus katsoo, että valinta on kumottava menettelytapavirheen takia. Valituksen teki seurakuntalainen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan seurakuntayhtymä saattoi harkintavaltansa puitteissa lähtökohtaisesti haastatella 19 hakijan joukosta ne, jotka halusi.

Haastateltuja oli kaikkiaan viisi. Haastatteluun kutsumatta jäi yksi hakija, jota korkeakoulututkintonsa ja työkokemuksensa perusteella on lähtökohtaisesti pidettävä virkaan kelpoisena.

Hallinto-oikeuden mukaan päätöksenteon valmistelussa asiat on selvitettävä tasapuolisesti, syrjimättömästi ja riittävästi. Näin ei ollut kuitenkaan keväällä 2017 toimittu.

Perusteet jäivät hallinto-oikeudelle epäselviksi

On jäänyt epäselväksi, mihin yleisiin nimitysperusteisiin, taitoon ja kykyyn arviointi hakijoiden soveltuvuudesta oli perustettu ennen kuin haastatteluihin ryhdyttiin. Tämän takia valintamenettely ei täyttänyt tasapuolisuuden ja puolueettomuuden vaatimuksia.

Muihin esitettyihin valintaperusteisiin oikeus ei ottanut kantaa.

Seurakuntayhtymän talousjohtaja Kari Virtanen huomautti keskiviikkona aikovansa hakea virkaan uudelleen. Hän aloitti työt Lappeenrannassa 1. syyskuuta 2017.

Yhteinen kirkkoneuvosto ei raakannut ketään hakijaa vaan valitsi joukon hakijoita haastateltavaksi. Näin kertoo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana vuosina 2017—2018 toiminut Sammonlahden kirkkoherra Juha Eklund kertoo.

Ajatuksena tuolloin oli, että kirkkoneuvosto halusi haastatella pari suuren seurakunnan ja yhden pienen seurakunnan talousjohtajaa sekä pari hakijaa seurakunta-alan ulkopuolelta.

Hakuprosessi lähtee hetimiten käyntiin

Talousjohtajan valintaprosessi edellyttää julkista hakua, ja asiaa lähdetään valmistelemaan alusta lähtien. Näin kertoo Lappeenrannan seurakunnan kirkkoherra Hannu Haikonen. Hänet on valittu yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019—2020.

Keskiviikkona kokoontunut kirkkoneuvosto on nimennyt valmistelutyöryhmän, joka sekä valmistelee talousjohtajan valintaprosessin että toimii tarvittaessa haastattelutyöryhmänä.

Työryhmässä ovat mukana Hannu Haikonen, Petteri Myllynen, Martta Hirvikallio ja Ilpo Sientola. Työryhmä kokoontuu ensi viikolla.

Valintaprosessi on määrä hoitaa ripeästi. Haikosen mukaan tarkoitus on, että talousjohtajan paikka on täytetty vakinaisesti kevään aikana.

Kello 19.41. Juttua täydennetty Hannu Haikosen haastattelulla ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen päätöstiedoilla.