Taipalsaaren rautakausi sai tuulahduksen Maaveden rannalta — Ilkka Pylkkö ja kumppanit järjestivät onnistuneen metallinetsinnän Halilassa

Halilan löytöpaikan lähellä sijaitsee useita, vanhastaan tunnettuja muinaisjäännöksiä.

Mika Strandén

Taipalsaaren Maaveden alavissa rantamaisemissa on ennestään lukuisia muinaisjäännöksiä. Taustalla näkyy Suursuon turvetuotantoalue. Ilmakuva on vuodelta 2005.
Taipalsaaren Maaveden alavissa rantamaisemissa on ennestään lukuisia muinaisjäännöksiä. Taustalla näkyy Suursuon turvetuotantoalue. Ilmakuva on vuodelta 2005.

Taipalsaari on noussut tauon jälkeen arkeologiasta kiinnostuneiden polttopisteeseen. Tutkija Ilkka Pylkkö kokosi syksyllä inventointiryhmän etsimään muinaisesineitä Taipalsaaren Halilasta, Maaveden pohjoisrannalta.

Inventointiryhmään kuuluivat eteläkarjalaiset metallinetsijät Pertti Hyvärinen, Jarkko Lehtinen, Yrjö Hakkarainen, Sami Kiuru ja Jyri Kuronen. Myötämieliset maanomistajat antoivat luvan etsinnöille.

Alavalla ja kostealla rantapellolla tehdyissä etsinnöissä tuli päivänvaloon useita muinaisia esineitä. Amanuenssi Ville Rohiola Museovirastosta kertoo, että löytöjä ei ole vielä tutkittu yksityiskohtaisesti, joten tiedot ovat alustavia.

Jarkko Lehtinen

Jarkko Lehtinen löysi riipuksen kappaleen Taipalsaaren Halilasta.
Jarkko Lehtinen löysi riipuksen kappaleen Taipalsaaren Halilasta.

Sekä esihistoriallista että historiallista esineistöä

Vielä ei tiedetä, mitkä kaikki löydöt ovat esihistoriallisia ja mitkä historiallisia. Molempia on paikalta löytynyt.

Hakkarainen löysi Halilasta kaksi punnusta, jotka viittaavat myöhäisrautakauteen. Toisessa punnuksessa näkyy pisteympyräkoristelua, joka on tyypillinen kyseiselle ajalle.

Hyvärinen löysi paikalta kaksi kelloriipusta sekä pronssisen neulan. Lehtinen löysi todennäköisen riipuksen katkelman.

Päivi Virta-Salo

Muinaislöydöt metallinetsijät.jpg

Etsintää ohjeistuksen mukaisesti

Halilasta tunnetaan Rohiolan mukaan useita rautakautisia muinaisjäännöskohteita, kuten asuinpaikat Nisola ja Ruotsila sekä Vammonniemen polttokenttäkalmisto.

Metallinetsintää oli tehty paikalla ohjeistuksen mukaisesti eli vähintään 200 metrin etäisyydellä ennestään tunnetuista muinaisjäännöksistä.

Taipalsaarelta tunnetaan vanhastaan useita rautakautisia löytöjä Pien-Saimaan rannoilta, mutta sieltä ei ole vuosiin etsitty ja löydetty mitään. Siksi Pylkkö pitää päänavausta onnistuneena.

Mika Strandén

Taipalsaaren Maaveden rannoilla on asuttu tuhansien vuosien ajan. Ilmakuva on vuodelta 2005.
Taipalsaaren Maaveden rannoilla on asuttu tuhansien vuosien ajan. Ilmakuva on vuodelta 2005.

Muinaisjäännös on monen asian summa

Rohiola kertoo, että metallinetsinnässä löydetty muinaisesine on usein ensimmäinen merkki muinaisjäännöksestä. Tärkeää on havainnoida, millaisesta paikasta tai asiayhteydestä löytö tehdään.

Muinaisjäännökset ovat hänen mukaansa kokonaisuuksia, jotka koostuvat rakennusten ja rakenteiden jäännöksistä, erilaisista maakerroksista sekä eri materiaaleista valmistetuista esineistä sekä niiden katkelmista.

Tämän kokonaisuuden hahmottaminen on tärkeää, kun löytöpaikan menneisyyttä pyritään selvittämään.

Kommentoidut