Vammaispalvelukuljetukset ontuvat pahoin — kyyti on saattanut jäädä kokonaan tulematta

Eksote kilpailutti tilausvälityspalvelun sekä henkilökuljetukset. Kuljetukset ovat myöhästyneet tai kuljetusta ei ole tullut lainkaan, asiakaspalvelu ei ole täyttänyt vaatimuksia ja puhelinpalvelussa on ollut ruuhkaa.

Seppo Rautiovaara

Kaikki eivät voi käyttää tavallista taksia. Arkistokuvan invataksi ja henkilöt eivä liity tähän juttuun.
Kaikki eivät voi käyttää tavallista taksia. Arkistokuvan invataksi ja henkilöt eivä liity tähän juttuun.

Kilpailutuksen jälkeen uudella mallilla toimineet vammaispalvelukuljetukset eivät ole toteutuneet toivotulta tavalla Etelä-Karjalassa. Asiakkaat ovat pystyneet elokuun alusta lukien tilaamaan heille lain mukaan kuuluvia kuljetuksia tilausvälityskeskuksesta, joka on välittänyt kilpailutettuja kiireettömiä henkilökuljetuksia.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on saanut palautetta muun muassa tilanteista, joissa kuljetus on myöhästynyt, puhelinpalvelussa on ollut ruuhkaa tai asiakaspalvelu ei ole täyttänyt vaatimuksia. Joissakin tapauksissa kuljetus on jäänyt kokonaan hoitamatta.

Etelä-Saimaaseen yhteyttä ottanut omainen kuvailee, että hänen lapsensa kuljetus on pettänyt kolme kertaa ensimmäisen viikon aikana.

— Jää tulematta, tullut myöhässä ja taas jäänyt tulematta. Eikä yhdelläkään kerralla ole mitään tietoa asiakkaalle tullut, selvittää omainen, joka halua pysyä nimettömänä.

Poikaa oli kuljetettu pitkin Lappeenrantaa väärässä taksissa niin ettei tilauskeskus edes tiennyt, missä poika on. — Omainen

Lisäksi tiistaina 15 minuutin kotimatka päivätoiminnasta kesti tunnin ja 35 minuuttia.

—Poikaa oli kuljetettu pitkin Lappeenrantaa väärässä taksissa niin ettei tilauskeskus edes tiennyt, missä poika on. 

Eksotelle huolestunutta palautetta on ehtinyt kertyä.

— Olimme varautuneet siihen, että alkuvaiheessa ongelmia voi tulla, kun kyseessä on uusi toimintamalli, jossa pitää sovittaa yhteen uuden tilausvälityskeskuksen ja yritysten toiminta sekä asiakkaiden tarpeet, kertoo Eksoten logistiikkapäällikkö Henna Granqvist.

Eksote pahoittelee ja toivoo tarkkoja ongelmakuvauksia

Granqvist toivoo, että asiakkaat kertoisivat tarkat tiedot ongelmatilanteista, jotta ne saadaan heti tutkittua tarkasti.

— Kiitämme saaduista palautteista. Ne ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta voimme kehittää toimintaa ja puuttua ripeästi ongelmiin.

Joskus asiakas on joutunut maksamaan itse kuljetuksen, kun tilattua kuljetusta ei ole saatu.

— Silloin Eksote korvaa kulut kuten asiakkaita on tiedotettu, sanoo vammaispalvelujen johtaja Merja Heinonen.

Kuitit voi toimittaa Eksoten vammaispalveluihin, Iso Apu -palvelukeskuksiin tai lähimmälle hyvinvointiasemalle.

Heinonen pahoittelee asiakkaille tilauskäytännön muutoksesta aiheutunutta haittaa. Muutoksella ei ole vaikutusta asiakkaiden oikeuteen saada kuljetuspalvelua.

— Uskon, että yhteistyössä eri tahojen kanssa uusi toimintamalli saadaan toimivaksi ja asiakkaiden tarvitsemat matkat järjestettyä, sanoo Heinonen.

Minna Mänttäri

Taksiliikenteeseen on tullut muutoksia, kun byrokratiaa on purettu.
Taksiliikenteeseen on tullut muutoksia, kun byrokratiaa on purettu.

220 000 kuljetusta vuodessa

Eksote on kilpailuttanut hankintalain edellyttämällä tavalla kiireettömien henkilökuljetusten tilausvälityspalvelun ja kiireettömät henkilökuljetuspalvelut erikseen. Tämän arvioitiin olevan tarkoituksenmukaisin tapa kilpailuttaa palvelut tilanteessa, jossa taksiliikenteeseen oli tulossa muutoksia.

Uusi tilausvälitys on otettu käyttöön vaiheittain. Nyt palvelut on otettu kokonaisuudessaan käyttöön, kun myös asiakkaat ovat tilanneet kuljetukset heinäkuun lopusta alkaen tilausvälityskeskuksesta.

Eksoten tilausvälitystä on hoitanut kilpailutuksen jälkeen kesäkuusta lähtien Suomen Kuntalogistiikka Oy. Kuljetuspalvelua taas tuottaa 25 yritystä ja tällä hetkellä käytettävissä on lähes sata ajoneuvoa.

— Julkisuudessa on ollut tietoa, että vain yksi yritys tuottaisi palvelua. Näin ei ole. Kuljetuspalvelua tuottaa kaikkiaan 25 sopimusyritystä, toteaa Granqvist.

Suurimpia palveluntuottajia on Tilausliikenne Hänninen ja alueella uusi Kajon Oy.

Joustaako malli jo liikaa?

Eksoten hallintojohtaja Keijo Siiskonen selvittää, että yritykset ovat itse päättäneet, mille alueille ja minkälaisia kuljetuksia heille voi välittää.

— Lisäksi yritykset voivat itse päättää, milloin ovat asiakkaidemme käytettävissä.

Tilausvälitysjärjestelmä jakaa kuljetukset sopimusyrityksille etusijajärjestyksessä.

 Lisäksi yritykset voivat itse päättää, milloin ovat asiakkaidemme käytettävissä. — Keijo Siiskonen

— Eksote halusi ottaa huomioon taksiliikennettä koskevan uudistuksen ja toteuttaa hankinnan mahdollisimman joustavasti, jotta mahdollisimman moni yritys voisi osallistua palvelujen tuottamiseen, perustelee Siiskonen.

Tarvittavien kuljetusten määrä on suuri. Yksistään vammaispalvelulain, erityishuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia arvioidaan olevan 220 000 vuodessa.

Lisää palveluntuottajia otetaan mukaan ensi vuonna

Eksote on yrittänyt turvata asiakkaiden kuljetusten toteuttamisen muun muassa neuvottelemalla paikallisen tilausvälitysyhtiön kanssa tilanteista, jolloin sopimusyritys ei ole käytettävissä kuljetuksen hoitamiseksi. Useat sopimusyritykset ovat Eksoten pyynnöstä lisänneet käytettävissä olevien ajoneuvojen määrää.

Uudet palveluntuottajat pääsevät kuljetuspalveluun mukaan tekemällä osallistumishakemuksen. Kaikki järjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat voivat tehdä tarjouksen seuraavalla tarjouskierroksella, joka koskee palvelua ensi vuoden alusta alkaen. Eksote uskoo, että palveluntuottajia ja kuljetuskalustoa on tuolloin käytettävissä reilusti enemmän.