Selvitys kesäyliopistotoiminnan siirtämiseksi LAB-ammattikorkeakoulun yhteyteen käynnistyy — Kurssitarjonta jakautuu Lappeenrannan ja Imatran kesken

Etelä-Karjalan kesäyliopiston rehtori Mari Smolander uskoo, että tiiviimmästä yhteistyöstä seuraa lisää mahdollisuuksia alueen korkeakouluopiskelijoille.

Joonas Tapaninen

Etelä-Karjalan kesäyliopiston rehtori Mari Smolander on tyytyväinen suunnitelmasta siirtää kesäyliopiston toiminta ammattikorkeakoulun yhteyteen. Arkistokuva.
Etelä-Karjalan kesäyliopiston rehtori Mari Smolander on tyytyväinen suunnitelmasta siirtää kesäyliopiston toiminta ammattikorkeakoulun yhteyteen. Arkistokuva.

LAB-ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto selvittävät mahdollisuutta kesäyliopistotoiminnan siirtämiseksi ammattikorkeakoulun yhteyteen vuonna 2021.

Nykyisin kesäyliopistoa ylläpitää yhdistysmuotoinen Itä-Suomen yliopistoseura ry. LAB-ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto selvittävät toiminnan organisoimista osakeyhtiöksi, jonka omistaisi kokonaan LAB-ammattikorkeakoulu.

Etelä-Karjalan kesäyliopiston rehtori Mari Smolander on iloinen ja tyytyväinen suunnitelmasta siirtää kesäyliopiston toiminta ammattikorkeakoulun yhteyteen.

— Uskon, että tiiviimmästä yhteistyöstä seuraa lisää mahdollisuuksia tämän alueen korkeakouluopiskelijoille.

Smolander uskoo, että siirtymisestä olisi hyötyä kesäyliopistolle. He järjestävät paljon koulutuksia sellaisilta aloilta, mistä paikalliset korkeakoulut eivät koulutuksia järjestä. Tällaisia ovat muun muassa kasvatustieteet sekä oikeustieteen koulutukset.

Kesäyliopisto toimii jatkossakin sekä Lappeenrannassa että Imatralla

Etelä-Karjalan kesäyliopisto toimii Imatralla ja Lappeenrannassa, ja sillä on kuusi vakinaista työntekijää. Rehtorin lisäksi kolmen työntekijän työpiste sijaitsee Imatralla.

Smolanderin mukaan kesäyliopiston kurssitarjonta jakautuu tasaisesti Lappeenrannan ja Imatran välillä, vaikka ensin mainitussa koulutuksia hieman enemmän onkin.

— Tarjonta on kuitenkin tasapainoinen molemmissa kaupungeissa, mainitsee Smolander.

Entäpä onko suunnitelmissa keskittää kesäyliopiston toiminta jatkossa kokonaan Lappeenrantaan? Smolanderin mukaan tällaisesta ei ole ollut mitään puhetta. Imatralla on hänen mielestään selvästi tarvetta kesäyliopistolle.

— Olemme tällä hetkellä ainoa korkeakoulutasoista opetusta järjestävä organisaatio Imatran kaupungissa.

Tulevaisuutta pohdittu Etelä-Karjalan liiton kanssa

Kesäyliopistot ovat osa vapaata sivistystyötä. Ne ovat alueellisia oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta.

Etelä-Karjalan kesäyliopiston toimintatuotot ovat vuosittain noin 600 000—900 000 euroa.

Kesäyliopistot saavat toimintaansa valtionosuusrahoitusta, jonka lisäksi merkittävä osa koulutuksen kustannuksista katetaan opiskelijamaksuilla ja kuntien avustuksilla.

Kesäyliopisto on kuluneen vuoden aikana pohtinut toimintansa tulevaisuutta ja kehittämisen mahdollisuuksia yhteisprojektissa Etelä-Karjalan liiton kanssa.