Haarikon aluetta Ruokolahden rajalla esitetään kansallispuistoksi — Aloitteentekijät esittävät kansallispuistoa, jonka kaikki osat eivät ole yhteydessä toisiinsa

Haarikko sijaitsee Savonlinnan ja Ruokolahden rajalla noin 20 kilometriä Punkaharjulta etelään.

Timo Seppäläinen

Kansallispuistoksi esitetty Haarikon alue sijaitsee Punkaharjulla Savonlinnan ja Ruokolahden rajalla. Luontokuvaaja Hannu Siitonen puolustaa kansallispuistohanketta henkeen ja vereen.
Kansallispuistoksi esitetty Haarikon alue sijaitsee Punkaharjulla Savonlinnan ja Ruokolahden rajalla. Luontokuvaaja Hannu Siitonen puolustaa kansallispuistohanketta henkeen ja vereen.

Aloite Punkaharjun—Haarikon kansallispuistoselvityksestä toimitettiin ympäristöministeriöön torstaina. Suomen luonnonsuojeluliitto sekä liiton Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan piirijärjestöt uudistivat Haarikon alueelle jo aiemmin tehdyn kansallispuistoehdotuksen. Aloitteessa ehdotetaan, että ympäristöministeriö ryhtyisi selvittämään kansallispuiston perustamisedellytyksiä Punkaharjun—Haarikon alueille.

— Ensisijainen syy Punkaharjun puuttuvalle kansallispuistostatukselle löytyy luonnonsuojelulaista. Lain mukaan kansallispuisto voidaan perustaa vain valtion omistamalle alueelle, ja kansallispuiston pinta-alan on oltava vähintään 1 000 hehtaaria. Punkaharjun nykyisen suojelualueen pinta-ala on 680 hehtaaria, josta valtaosa on vesialueita, luonnonsuojeluliiton tuoreessa aloitteessa todetaan.

Erillisistä osista koostuva kansallispuisto

Aloitteentekijät esittävät, että Punkaharjulle perustettaisiin kansallispuisto, jonka kaikki osat eivät ole yhteydessä toisiinsa, kuten on jo tehtykin esimerkiksi Sipoonkorvessa ja Nuuksiossa.

— Voisiko tällainen useamman erillisen osa-alueen idea toimia myös Punkaharjulla? Punkaharjun ympäristössä Puruveden puolella on joitakin ennestään suojeltuja sekä muita valtion omistamia, Luonnonvarakeskuksen hallinnassa olevia saaria ja vesialueita, jotka voisivat täydentää puistoa. Ne eivät kuitenkaan tuo olennaista muutosta tilanteeseen, luonnonsuojeluliitto muistuttaa.

—On hyvä huomata myös se, että ennestään suojellun alueen muuttaminen osaksi kansallispuistoa ei sellaisenaan tuo lisäarvoa yhdelle kansallispuistojen tärkeimmistä tarkoituksista eli luonnon monimuotoisuuden suojelulle. Tämä on erityisen painava huomio maamme kaakkoisosassa, missä metsien suojelutilanne on huonoimpia koko maassa, aloitteessa muistutetaan.

Näillä perusteilla luonnonsuojeluliitto ja sen yhteistyötoimijat esittävät, että uuden kansallispuiston erilliseksi osaksi sopisi Punkaharjun ja Ruokolahden rajalla sijaitseva Haarikon alue ikimetsineen ja kirkasvetisine järvineen.

Haarikko sijaitsee Savonlinnan ja Ruokolahden rajalla noin 20 kilometriä Punkaharjulta etelään.

— Alueelle syntyvä kansallispuisto koostuisi siten kahdesta erillisestä, selvästi erilaisesta osasta: maankuuluissa harjumaisemissa sijaitsevasta puiston matkailuosasta Punkaharjulla sekä vanhojen metsien ja rantarakentamiselta säästyneiden kirkkaiden järvien erämaisesta Haarikosta.

Myös Puruvettä ja Soininmäkeä voisi ottaa mukaan

Haarikon alue on enimmäkseen metsäyhtiöiden omistuksessa. Valtion omistamia alueita Haarikossa on noin 140 hehtaaria, joten kansallispuiston perustaminen alueelle edellyttäisi nykyisellään metsäyhtiöiden hallinnassa olevien maiden hankkimista valtion omistukseen.

Luonnonsuojeluliitto on ollut yhteydessä Haarikon alueet omistavien UPM:n ja Tornatorin edustajiin ja kertonut tästä kansallispuistosuunnitelmasta syksyllä 2019.

Aloitteen mukaan puistoon voitaisiin liittää myös jo nyt valtion omistuksessa olevia maita ja vesiä Puruveden alueelta, Punkaharjun läheisyydestä. Punkaharjun ja Haarikon väliin jäävä Soininmäen kuukkelimetsien alue voisi myös olla yksi puiston pienemmistä osista.

— Kansallispuistojen matkailupotentiaalin hyödyntäminen onnistuu parhaiten silloin, kun alueen ympäristössä on jo valmiina matkailutoimintaa. Tässä suhteessa Punkaharjun—Haarikon puistoon sisältyy monia lupaavia matkailunäkökulmia. Matkailulla on alueella hyvin pitkät perinteet.

— Alueella on jo valmiina erilaisia majoitusmahdollisuuksia ja Metsämuseo Lusto näyttelyineen. Alueelle pääsee suoraan junalla: Parikkalasta Savonlinnaan kulkeva junayhteys pysähtyy Lustossa, aloitteessa esitetään.

Aloitteentekijät korostavat myös, että panostukset Punkaharjun ja laajemmin Saimaan alueen matkailuun tukisivat talousvaikeuksissa olevan Savonlinnan kaupungin taloutta. Punkaharju on nykyään osa Savonlinnan kaupunkia.

Luetuimmat