Äänestyspaikkoihin on tulossa muutoksia — Lappeenrannan kaupunginhallitus käsittelee vaalien järjestelyjä

Lauritsalassa äänestyspaikka vaihtuu ja Prisma jää pois eurovaalien äänestyspaikoista.

Seppo Rautiovaara

Kaupungintalo säilyy ennakkoäänestyspaikkana.
Kaupungintalo säilyy ennakkoäänestyspaikkana.

Lappeenrannan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina seuraavien vaalien järjestelyjä. Ennakkoäänestyspaikkoihin on tulossa muutoksia edellisistä vaaleista.

Lauritsalan kirjaston tilalle esitetään Lauritsalan palvelukeskuksen ravintola Lauraa, koska se on esteetön tila. Aiemmista ennakkoäänestyspaikoista Prisma on jäämässä pois europarlamentti- ja maakuntavaaleista, koska tila on varattu tuona aikana muuhun käyttöön.

Eduskuntavaaleihin esitetään seuraavia ennakkoäänestyspaikkoja: kaupungintalo, pääkirjasto, Lauritsalan palvelukeskuksen ravintola Laura, Sammonlahden kirjasto, Joutsenon kirjasto, Ylämaan kirjasto, Voisalmen kirjasto, Korvenkylän kirjasto, Citymarket, Prisma ja Ylioppilastalo.

Europarlamenttivaaleihin ja niiden kanssa mahdollisesti samaan aikaan toimitettaviin maakuntavaaleihin esitetään samoja ennakkoäänestyspaikkoja Prismaa lukuunottamatta.

Molempiin vaaleihin esitetään vaalipäivän äänestyspaikoiksi samoja paikkoja, joita on käytetty myös edellisissä vaaleissa. Niihin kuuluvat Kimpisen koulu, Lönnrotin koulukeskuksen ruokala, Sammonlahden yläkoulu, Lappeen koulu, Voisalmen koulu, Kaukaan koulu, Lauritsalan koulu, Lauritsalan työväentalo, Pontuksen koulu, Myllymäen koulu, Mäntylän päiväkoti, Korkea-ahon koulu, Ylämaan koulu, Kasukkalan koulu, Nuijamaan koulu, Ravattilan koulu, Joutsenon koulu, Pulpin päiväkoti, Joutsenon työväentalo ja Korvenkylän koulu.

Lain mukaan tietyissä laitoksissa asuville ihmisille on myös järjestettävä mahdollisuus äänestää. Lappeenrannan laitosäänestyspaikkoihin esitetään nyt muutoksia.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä on pyydetty asiantuntijalausunto asiasta ja lausunnon pohjalta Kuntoutuskoti Meininki on poistettu äänestyspaikkojen listalta, koska kuntouttavan toiminnan periaatteena on hakeutua normaalien palvelujen piiriin. Myös Laurinkoti ja Luukkaankoti on poistettu, koska niiden asukkaat eivät sairaudestaan johtuen pysty täysin ymmärtämään äänestyksen periaatteita tai merkitystä.

Molempien vaalien ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikoiksi esitetään seuraavia paikkoja: Armilan kuntoutuskeskus, Esperi Hoitokoti Pappilankoti, Esperi Joutsenon Suvanto, Etelä-Karjalan keskussairaala, Hoivakoti Hopeahelmi, Hoivakoti Wilhelmiina, Juurakkokadun palvelukodit, Hulda ja Kaarle, Kasarminportin palvelutalo, Kosenkoti / Tapiokoti, Laurankoti, Lehmuskoti, Leivontien palvelukoti, Mattilan asumisyksikkö, Mehiläinen Oy / Lappeenkoto, Oljamikoti, Onnelantien palvelutalo, Ortamonpuiston palvelukoti, Palvelutalo Kangasvuokko, Penttiläntien palvelukoti, Pienniemenkadun palvelukoti, Ryhmäkoti Siltala, Sammonkoti, Satakieli, Selmankoti, Toivokoti, Veljeskoti, Veteraanien palvelutalo, Wäinönkoti ja Välskäri.

Kaupunginhallitus päättää esityksistä maanantaina kello 15 alkavassa kokouksessaan.