Nordkalk laajentaa avolouhostaan päästäkseen syvemmälle ja joutuu sen takia laajentamaan läjitysaluettaan - suunnitelmaa esiteltiin Hanhijärvellä

Pirjo Junnon kynttilänjalat kilisevät, kun Ihalaisessa paukkuu, ja kalkkipöly pitää ikkunat kliinni kesälläkin

Nordkalk laajentaa avolouhostaan päästäkseen syvemmälle ja joutuu sen takia laajentamaan läjitysaluettaan - suunnitelmaa esiteltiin Hanhijärvellä

Nordkalkin avolouhosta Lappeenrannan Ihalaisessa on jo kaksi vuotta laajennettu itään. Nyt yritys alkaa suunnitella laajennusta luoteeseen Parocin entiselle tehdasalueelle.

Laajennettaessa ajetaan sivuun pintamaita. Niille tarvitaan uusi läjitysalue. Yhtiön edustajat esittelivät läjityssuunnitelmaa louhoksen naapurustolle Hanhijärven kylätalolla keskiviikkona.

— Louhoksen itäreunan laajennuksen on määrä olla valmista ensi syksynä. Seuraavana on vuorossa luoteiskulma. Parocin tehdasrakennusten purku on ihan loppusuoralla, yksikönpäällikkö Arja Piironen kertoi.

Piirosen mukaan luoteislaajennus kestää arviolta kolme vuotta.

"Rikastamot miltei kuilun partaalla"

Kaivospäällikkö Riitta Lehmusjärvi selvitti kaupunkialueella sijaitsevan kaivosalueen ongelmallisuutta.

— Aluetta rajoittavat rautatie, Kuutostie ja Myllymäentie. Kun rikastamot aikanaan rakennettiin, ei arvattu, kuinka laajalle kaivos leviää. Rikastamot ovat melkein kuilun reunalla.

Paras kalkkiesiintymä on syvällä maan uumenissa, keskellä kaivosta. Jos sinne halutaan päästä, pitää aluetta laajentaa, kun jyrkkiä seinämiä ei voi tehdä, Lehmusjärvi totesi.

Läjitysalueen laajennus puolet vanhasta

Ihalaisen kaivosalueen ja Hanhikempintien välissä on jo olemassa noin 30 hehtaarin läjitysalue kaivoksen pintamaille. Se alkaa olla jo täynnä, vain parin metrin päässä +94 metrin maksimikorkeuttaan. Maksimi on noin 30 metriä vieressä olevia peltomaita korkeammalla, kaivosmittaaja Antti Kapiainen kertoi.

Aluetta on jo alettu laajentaa itään päin, ja sitä varten yhtiöllä on kiilamainen 14 hehtaarin alue nykyiseltä läjitysalueelta Kuuselaan päin.

— Sen maksimikorkeus on +88 metriä. Läjitys tehdään kolmen metrin korotuksin. Alueen tukirakenteisiin ja työmaateihin käytetään louhinnassa syntyvää sivukiveä, Kapiainen selvitti.

Ympärysojan jatko vaatii kallion louhintaa

Läjitysalueen ympärysoja vie pintamaista valuvat vedet erotuskaivon kautta Hanhijärveen. Samaan ojaan on tarkoitus johtaa myös laajennusalueen valumavedet. Siinä on hieman pulmaa.

— Uudella alueella veden virtaussuuntaa pitää muuttaa ja saada kaato itään päin. Välissä on kuitenkin kallio, jonka läpi oja on louhittava noin sadan metrin matkalta. Ojaa tullaan räjäyttämään lähiviikkoina, Kapiainen kertoi.

Ojaa tullaan räjäyttämään lähiviikkoina. — Antti Kapiainen

Kuulijoissa heräsi kysymys, miksei veden anneta virrata nykyisessä ojassaan, joka vie Sumusenlahteen. Kapiaisen mukaan vesi halutaan johtaa olemassa olevan erotuskaivon kautta siltä varalta, että siihen pääsee työkoneista öljyä.

Kysyttiin myös, miksi kaivoksenkin vedet lasketaan Rakkolanjokeen. Arja Piironen vakuutti, että kaupungin jätevesiverkostoon pumpataan vain louhoksen pohjalle valuvaa puhdasta pohjavettä. Rikastamojen vesillä on suljettu kierto.

"Peltoja ei tarvitse kalkita"

Nordkalk oli jättänyt seudun postilaatikoihin 55 kutsua. Hanhijärven kylätalolle saapui parikymmentä kiinnostunutta, ensimmäisten joukossa Pirjo ja Tuomo Juntto Vörstintien varresta, puolen kilometrin päästä kaivosalueesta.

— Meille ei läjitys näy, on sopivasti metsää välissä. Mutta kalkkipölyä tulee niin, ettei peltoja ole tarvinnut kalkita. Eikä pyykkiä voi kuivata ulkona tai pitää ikkunoita auki, Pirjo Juntto kertoi.

Kaivoksen laajentaminen lienee syynä siihen, että nyt on Juntoilla alkanut lasitavara kilkattaa.

— Meillä on kelopöytä, jonka päällä olen pitänyt lasisia kynttilänjalkoja. Ne vain kilisevät, kun räjäytyksiä tehdään.

Juttua muokattu 15.11. kello 8.59 ja kello 9.55. Korjattu nimivirhe. Nordkalkin yksikönpäällikkö on Arja Piironen, ei Tarja Piironen. Korjattu myös Antti Kapiaisen titteli kaivoksen johtajasta kaivosmittaajaksi.