Lauantaina alkavalla jahtikaudella on lupa kaataa 1 420 hirveä Etelä-Karjalassa

Hirvenkaatolupia vähennettiin eniten Lemillä, Taipalsaarella ja Ylämaalla

mIKA sTRANDÉN

Hirvenmetsästäjät lähtevät passiin jälleen ensi lauantaina.
Hirvenmetsästäjät lähtevät passiin jälleen ensi lauantaina.

Etelä-Karjalassa on lupa kaataa tämän syksyn jahtikaudella yhteensä 1 420 hirveä.

Koko Kaakkois-Suomeen myönnettiin lupa 2 820 hirven kaatamiseen. Lupien määrä on likimain viimevuotisella tasolla.

Arvioitu saalis tulee olemaan noin 3 000 hirveä, sillä vain noin viidennes luvista on viime vuosina jäänyt käyttämättä.

Riistapäällikkö Erkki Kiukas kertoo, että Kaakkois-Suomen ja myös molempien maakuntien sisällä on paikallista vaihtelua.

Etelä-Karjalassa hirvikanta on ollut runsaslukuisin Ruokolahdella, Savitaipaleella ja Luumäellä.

— Esimerkiksi Luumäellä hirvikantaa on verotettu melko kovasti viime vuosina. Tänä syksynä siellä on lupa kaataa 266 hirveä.

Vastaavasti Lemillä, Taipalsaarella ja Ylämaalla hirviä ei jälkihavaintojen perusteella ehkä ole kovin tiheässä. Niinpä näille alueelle myönnettyjen lupien määrä on vähentynyt eniten, 26 ja 33 kappaletta.

Etelä-Saimaan 13 luvan lisäys on Etelä-Karjalassa suurin.

— Lopullisen saaliin määrän näkee kuitenkin vasta jahtikauden lopussa, sillä hirvet liikkuvat talvehtimisalueilta toisille ja myös molemmin puolin valtakunnanrajaa.

Viime vuonna kaatui 3026

Kaakkois-Suomen alueellinen riistaneuvosto on asettanut tavoitteeksi, että metsästyksen jälkeen 2,5— 3 hirveä jäisi tuhatta hehtaaria kohti.

Sama tiheys on pyrkimyksenä myös Etelä-Savon puolella, jonka kanssa yhteiseen hirvitalousalueeseen kuuluvat Ruokolahti-Imatra, Rautjärvi ja Parikkala.

Viime vuonna Kaakkois-Suomessa metsästettiin kaikkiaan 3026 hirveä. Viime vuonna hieman vajaa viidennes pyyntiluvista jäi käyttämättä.

Jahtikauden luvat on myönnetty 36:lle eri hakijalle. Käytännössä hirvenmetsästykseen osallistuu yli 300 hirviseuraa, -seuruetta tai -ryhmää.

Täysipainoinen hirvenmetsästys alkaa ensi lauantaina 13. lokakuuta ja päättyy 15. tammikuuta. Tammikuun puolella metsästys on sallittu vain ilman koiraa.

Vahinkojen estämiseksi hirveä on saanut metsästään ainoastaan vahtimalla pelloilta jo syyskuun alusta lähtien.

Valkohäntäpeurojen kanta on Kaakon alueella kasvussa ja sen pyyntiin on myönnetty 674 pyyntilupaa. Viime vuonna niitä oli 532, ja saaliiksi saatiin 356 eläintä.

Metsäkauriin pyytämiseen ei tarvita lupaa, ja pyyntikausi jatkuu samoin kuin valkohäntäpeuroilla helmikuun puoliväliin asti. Jahdin loppuvaiheissa koiraa ei saa käyttää.

Lisäksi uroskauriita saa metsää toukokuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin. Viime jahtikaudella saatiin saaliiksi 371 metsäkaurista.

FAKTA


Hirvenkaatoluvat Etelä-Karjalassa
Etelä-Saimaa 163
Joutseno 70
Ylämaa 60
Lemi— Taipalsaari 132
Luumäki 266
Parikkala 72
Ruokolahti— Imatra 298
Rautjärvi 72
Savitaipale— Suomenniemi 221
Parikkala 66

Luetuimmat