Valtuustoaloitteet: Vihreät vaalisivat kaupunkipuita ja edistäisivät kulttuuri- ja tapahtumatuotantoa Lappeenrannassa

Vihreät vaativat kaupunkivihreän ja monimuotoisuuden lisäämistä.

Lappeenrannan kaupunki

Valtuustoaloitteen mukaan kaupungin on laadittava strategia kaupunkipuiden säilyttämiseksi.
Valtuustoaloitteen mukaan kaupungin on laadittava strategia kaupunkipuiden säilyttämiseksi.

Kaupunkipuut saavat puolestajapuhujan Virpi Junttilan (vihr.) ja joidenkin muiden vihreitä edustavien valtuutettujen valtuustoaloitteessa. Siinä vaaditaan monimuotoisuuden ja kaupunkivihreän lisäämistä Lappeenrannassa.

Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää ja parantaa taajama-alueidensa viheryhteyksiä. Kaupungin on myös laadittava strategia kaupunkipuiden säilyttämiseksi ja tarvittaessa uudistamiseksi.

Strategiaa tarvitaan niinikään taajama-alueiden kaupunkiviljelymahdollisuuksien ja piha-alueiden monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Kaikkien koulujen ja päiväkotien pihoille pitäisi luoda mahdollisuudet luontokontaktiin esimerkiksi metsäpihojen avulla. Lisäksi kaupungin hoidetuilla viheralueilla on pyrittävä hyönteisten elinmahdollisuuksien lisäämiseen.

Toisen Junttilan ja muiden aloitteen mukaan olisi laadittava suunnitelma kulttuuri- ja tapahtumatuotannon edistämisestä sekä työllistävien vaikutusten tukemisesta. Suunnitelmaa laatimaan olisi tarkoitus kutsua kulttuurintekijöitä laajasti, kuvataiteesta urheiluun ja taiteen perusopetuksesta tapahtumajärjestäjiin.