Länsialueiden palveluverkon valmistelusta kantelu aluehallintovirastoon

Lappeenrannan länsialueen palveluverkkouudistuksesta on tehty kantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Kantelun kohteena on uudistuksen virkamiesvalmistelu.

Kantelun on tehnyt kuusi henkilöä. He katsovat, että virkamiesvalmistelussa on rikottu useaan otteeseen hallintolaissa määriteltyjä hyvän hallinnon oikeusperiaatteita.

Kantelun mukaan kuntalaisten uudistusesityksestä antama palaute eteni hitaasti ja valikoidusti kaupungin päätöksentekoon.

Kantelussa todetaan, että lausuntokierroksella muun muassa lautakunnat, oppilaskunnat sekä koulujen ja päiväkotien henkilöstö joutuivat ottamaan kantaa asiaan pelkän viranhaltijatyöryhmän selvityksen perusteella. Kuntalaispalaute on 111-sivuisessa raportissa kymmenellä rivillä.

— Selvityksessä ei lainkaan kerrota saadun palautteen määrästä tai sisällön laajuudesta. Esittelylistan liitteistä käy ilmi, että kuntalaispalautteen laajuus ilman 1 072 henkilön allekirjoittamaa adressia on 43 sivua, kantelussa todetaan.

Sen mukaan kuntalaisten palautteet toimitettiin kaupungille 31.8.2015 mennessä, mutta palautteet olivat sellaisinaan valmisteluaineistossa esillä päättäjille ensimmäistä kertaa vasta kaupunginhallituksen 11.4. 2016 kokouksen esittelylistassa.

Kantelun mukaan myös muiden viiteryhmien palautetta on päätöksenteon eri vaiheissa sisällytetty materiaaleihin valikoivasti.

— Virkamiestyöryhmän intressit ovat prosessin alusta saakka tulleet vahvasti esille, kantelussa todetaan.

Siinä osoitetaan myös puutteita länsialueen koulu- ja päiväkotiratkaisujen eri vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa.

Leena Sallinen

Luetuimmat

Kommentoidut