Kännykkä taskuun, turvavyö kiinni ja katse suojatiehen — Poliisi tehovalvoo autoilijoiden tarkkaavaisuutta koko viikon

Jalankulkijoiden kuolemaan johtavista onnettomuuksista joka viides tapahtuu suojatiellä.

Tuija Pauhu

Suojatieonnettomuuksissa kuolee joka vuosi keskimäärin 20 jalankulkijaa.
Suojatieonnettomuuksissa kuolee joka vuosi keskimäärin 20 jalankulkijaa.

Poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti suojatiesääntöjen noudattamista koko maassa.

Valvonnan kohteina ovat myös kuljettajien kännykänkäyttö ja muut tarkkaavaisuutta heikentävät tekijät.

Viime vuosina henkensä on menettänyt vuosittain keskimäärin 20 jalankulkijaa. Loukkaantuneiden jalankulkijoiden määrä on noin 400 vuodessa.

– Lähes kaksi kolmesta jalankulkijan kuolemantapauksesta ja 90 prosenttia loukkaantumisista tapahtui taajamissa, Poliisihallituksen tiedotteessa kerrotaan.

– Suojatie ei valitettavasti edelleenkään ole nimensä veroinen, koska uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Lisäksi jalankulkijoiden loukkaantumisista yli puolet tapahtui suojatiellä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Viime vuonna kaikista tieliikenteessä menehtyneistä 7,4 prosenttia ja loukkaantuneista 8,1 prosenttia oli jalankulkijoita.

Kaikkein vaarallisinta suojatien ylittäminen on iäkkäille ihmisille ja lapsille.

Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista yli puolet ja loukkaantuneista noin 35 prosenttia oli 65-vuotiaita tai iäkkäämpiä. Reilu neljännes loukkaantumisista tapahtui lapsille tai nuorille.

– Tästä johtuen valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota ajoneuvon kuljettajien liikennekäyttäytymiseen lähestyttäessä suojateitä, joille on pyrkimässä lapsia tai vanhuksia, Kallio sanoo.

Jalankulkijoille esteetön kulku suojatiellä

Kallio muistuttaa, että suojatietä lähestyttäessä autoilijan on oltava valppaana ja valmistauduttava antamaan jalankulkijoille esteetön kulku sovittamalla ajonopeus riittävän alhaiseksi.

Lain mukaan suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysähtyä ennen suojatietä.

– Tässä kohtaa on liikennekulttuurissamme vielä iso parantamisen paikka, koska monesti jalankulkijat eivät saa esteetöntä kulkua suojatielle, vaan joutuvat odottamaan suojatien edessä ajoneuvojen kuljettajien laiminlyödessä velvollisuutensa hidastaa ja jopa pysähtyä ennen suojatietä, Kallio sanoo.

Kaikkein vaarallisinta suojatien ylittäminen on iäkkäille ihmisille ja lapsille.

Tehovalvonnassa valvotaan kaikkea toimintaa, joka vaikuttaa ajon aikana keskittymiseen tai muun liikenteen havainnointiin.

Kallion mukaan tyypillisimmin tarkkaamattomuus johtuu puhelimen käytöstä ajon aikana. Euroopan komission arvion mukaan tarkkaamattomuus on riskitekijänä 10–30 prosentissa liikenneonnettomuuksista.

Turvavyö pelastaa

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat arvioineet, että kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa turvavyötä käyttämällä noin joka kolmas olisi pelastunut.

Turvavyön käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Kuitenkin erityisesti taajamissa ja varsinkin henkilöautojen takapenkeillä sekä paketti- ja kuorma-autoissa turvavyö jää edelleen liian usein kiinnittämättä.

– Turvavyöttömän takamatkustajan henkilövahinkoriski voi olla taajamanopeudella tapahtuvassa törmäyksessä kolminkertainen turvavyötä käyttävään verrattuna. Poliisin keinot lisätä turvavyön käyttöä ovat valvonta ja sanktioiden jakaminen sekä valistus, Kallio täsmentää.

Viime vuoden vastaavassa valvonnassa annettiin 1 400 rikesakkoa turvavöiden käytön laiminlyönneistä ja 740 rikesakkoa kännykän käytöstä ajon aikana.

Kesäkuun alussa voimaan tulevan uuden tieliikennelain mukaan turvavyötä on käytettävä kaikissa autoissa, jos sellainen on autoon asennettu.

Alle 3-vuotiaan lapsen kuljettamissääntö muuttuu myös siten, että alle 3-vuotiasta lasta ei saa koskaan kuljettaa henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa ilman turvalaitetta

Ulkomaalaisilta tarkastetaan maassaolon edellytykset

Valvontaviikon aikana poliisi tarkastaa myös ulkomaalaisten maassaolon edellytykset. Valvontaa tehdään muutoinkin osana päivittäistä peruspoliisityötä.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun poliisitehtävällä poliisin asiakkaana olevan ulkomaalaisen ihmisen henkilöllisyys tarkastetaan, varmistetaan samalla myös hänen maassa oleskelunsa edellytykset, poliisitarkastaja Mia Poutanen sanoo.

Euroopan unioni ja Schengenin säännöstö velvoittavat muun muassa poliisia torjumaan laitonta maahantuloa ja oleskelua Schengen-alueella, jossa sisärajatarkastuksia ei ole. Sisämaassa tehtävä ulkomaalaisvalvonta perustuu ulkomaalaislakiin.

Luetuimmat