Eksotella jo uusia säästöpaineita – Palvelutarpeen kasvun takia on pakko lisätä palveluasumista, osastopaikkoja ja palveluseteleitä, huonokuntoisimpia pääsee kotihoidosta hoivapaikoille

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät, mutta palvelujen lisäystarpeet tuovat jo uusia paineita kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen.

Kai Skyttä

Kaikkein huonokuntoisimmat pääsevät hoivapaikalle kotihoidosta, kun Eksote lisää palveluasumisen paikkoja. Arkistokuva.
Kaikkein huonokuntoisimmat pääsevät hoivapaikalle kotihoidosta, kun Eksote lisää palveluasumisen paikkoja. Arkistokuva.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) joutuu uusiin säästöpaineisiin samalla kun yt-neuvotteluja ollaan päättelemässä.

Syynä on Eksoten alueen ikääntyvän väestön kasvava palvelutarve, johon Eksoten on vastattava jo keväällä.

Eksoten on lisättävä nopealla aikataululla ikäihmisten palveluasumisen paikkoja, palveluseteleitä sekä mahdollisesti osastopaikkoja.

Suunnitelmissa on lisätä palveluasumisen paikkoja noin 40:llä.

Nämä palvelujen lisäystarpeet aiheuttavat merkittäviä paineita kuluvan vuoden talouteen ja talousarvion toteutumiseen. Eksoten on haettava keinoja talouden tasapainottamiseksi edelleen.

Arttu Muukkonen

Kotihoidon ongelmia ratkaistaan nyt muun muassa ikäihmisten palveluasumista lisäämällä, selvittää Tuula Karhula.
Kotihoidon ongelmia ratkaistaan nyt muun muassa ikäihmisten palveluasumista lisäämällä, selvittää Tuula Karhula.

Huonokuntoisimmat kotihoidosta hoivapaikalle

Eksoten terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula selvittää, että kotihoidon ongelmia ratkaistaan nyt muun muassa ikäihmisten palveluasumista lisäämällä.

– Eksoten alueella kotihoidon piirissä on maan suurin osuus yli 75-vuotiaista. Nyt on arvioitu, että liian huonokuntoisia ei ole enää syytä hoitaa kotona, sanoo Karhula.

Uusia hoivapaikkoja tulisi Karhulan mukaan Imatralle valmistuviin Attendon hoivakoteihin noin 30 ja Rautjärvelle noin 10.

Ylipaikat ehkä tarpeen sairaalassa

Nyt on arvioitu, että liian huonokuntoisia ei ole enää syytä hoitaa kotona. — Tuula Karhula

Hoivapaikkojen lisäämisen toivotaan helpottavan myös sairaalaosastojen painetta.

– Sairaala ei kuormittuisi niin paljon ja ylipaikoilta vältyttäisiin, kun ihmisiä hoidetaan oikeissa paikoissa, selvittää Karhula.

Karhula huomauttaa, että esimerkiksi sairaalapaikkojen käyttö on aika ennakoimatonta. Yllätyskuormitusta voi tulla.

– Etenkin ruuhkahuipuissa, kun on norovirusta tai influenssaa, päivystys kuormittuu.

Eksote vie eteenpäin strategiaan sisältyviä toimenpideohjelmia, muun muassa ikäihmisten toimintakykyohjelmaa. Tämän pitäisi taittaa hoivapalvelujen kysynnän kasvua.

Janne Koivisto

Sairaalan ylikuormitus kasvattaa kustannuksia.
Sairaalan ylikuormitus kasvattaa kustannuksia.

Yt-neuvottelujen tuloksena tälle vuodelle säästöä 5 miljoonaa

Lisäkustannuksia on tulossa myös omaishoidon palveluseteleistä, joiden käyttö on ollut ennakoitua suurempaa. Samoin lisätään tuetun asumisen palvelusetelin määrärahaa.

Eksote ei saavuttanut täysin tavoiteltua yhdeksän miljoonan euron säästöä yt-neuvottelujen tuloksena.

Yt-prosessin esittämillä toimenpiteillä, muun muassa noin 69 ihmisen irtisanomisella, saadaan kuluvalle vuodelle viiden miljoonan euron säästö.

Ensi vuodelle säästöjä kertyy noin 7,7 miljoonaa euroa, kun säästöt koskevat koko vuotta.