Budjettikuri kohensi Lappeenrannan kaupunkikonsernin taloutta — kaupungin viime vuoden vuosikate oli kautta aikain paras

Tulossa oleva investointipiikki on kuitenkin haasteellinen.

Marleena Liikkanen

Pontuksen koulu ja päiväkoti oli viime vuoden suurin investointi.
Pontuksen koulu ja päiväkoti oli viime vuoden suurin investointi.

Lappeenrannan kaupunkikonsernin viime vuoden tilinpäätös on 16,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo johdonmukaisen taloudenhoidon ja budjettikurin auttaneen talouden ripeää tasapainottumista.

 Lähivuosinakaan meillä ei ole varaa lisätä menoja, koska investointiohjelma on varsin haasteellinen. Kimmo Jarva

— Lähivuosinakaan meillä ei ole varaa lisätä menoja, koska investointiohjelma on varsin haasteellinen, toteaa Jarva tiedotteessa.

Jarvan mukaan investointeja on tehtävä, jotta palvelutarjonta pysyy laadukkaana ja matkailupalvelut kilpailukykyisinä.

Lainakanta aleni 19,5 miljoonaa ja velkaa nyt 505 miljoonaa euroa

Konsernin investoinnit katettiin tulorahoituksella.

Lainakanta aleni 19,5 miljoonalla eurolla. Tilinpäätöksen mukaan lainaa on 500,5 miljoonaa euroa, eli asukasta kohti velkaa on 6 864 euroa.

Summa on kaupungin tiedotteen mukaan Lappeenrannan vertailukaupunkien keskimääräistä tasoa.

Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen mukaan konsernin lainamäärän pieneneminen on väliaikaista.

— Se antaa kuitenkin hyvän pohjan lähteä käsittelemään tulevaisuuden investointipiikkiä.

Kaupunkikonsernin yhtiöt tekivät pääosin tavoitellut tulokset. Naukkarisen mukaan konserniyhtiöt ovat hoitaneet talouttaan hienosti. Eksoten ylijäämä jäi hieman odotettua pienemmäksi.

Kilpailykykysopimus pienensi menoja

Minna Raitavuo

Vuonna 2017 kaupunkikonsernin yhtiöt tekivät pääosin tavoitellut tulokset.
Vuonna 2017 kaupunkikonsernin yhtiöt tekivät pääosin tavoitellut tulokset.

Kaikkien aikojen parhaan kaupungin 33,2 miljoonan euron vuosikatteen takana on muun muassa hyvin sujunut tonttikauppa, Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myynti, yhteisöveroihin sisältyvä kertaluontoinen erä sekä toimialojen budjettikuri.

Kaupungin omat toimintamenot laskivat seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Kilpailukykysopimus alensi henkilöstömenoja kuusi prosenttia.

Kaupungin kokonaisnettomenot, jossa on mukana maakunnallinen palvelutoiminta ja Eksote, pienenivät neljä prosenttia.

Verotulot laskivat  2,5 miljoonaa euroa, mutta ylittivät kuitenkin budjetoidun tuoton seitsemällä miljoonalla eurolla. Yhteisöveron tuotto ylitti odotukset muun muassa yhden kertaluontoisen erän takia. Valtionosuudet vähenivät odotetusti kolme miljoonaa euroa.

Vuosikate 33,2 miljoonaa euroa

Kaupungin vuosikate* oli 33,2 miljoonaa euroa.

25,5 miljoonan euron nettoinvestoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.

Tilikauden tulos oli  2,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin oma lainakanta laski 8,9 miljoonalla eurolla.

Suurin rakennushanke oli syksyllä valmistunut Pontuksen koulu ja päiväkoti.

*Vuosikate kertoo kunnan tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin.